dnes je 16.6.2024

Input:

Odpovědnost, pravomoc a komunikace - čl. 5.5 normy ISO 9001:2008

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.0.6.5
Odpovědnost, pravomoc a komunikace - čl. 5.5 normy ISO 9001:2008

Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly v rámci organizace stanoveny odpovědnosti a pravomoci a sdělovány odpovědnosti a pravomoci. Pro splnění tohoto požadavku je vhodné např. vypracovat organizační řád společnosti, který upravuje vnitřní organizaci společnosti, vymezuje vzájemné vztahy pracovníků a jejich povinnosti, uvádí činnosti jednotlivých organizačních útvarů, stanovuje odpovědnosti a pravomoci funkcí, které působí v organizaci.

Představitel managementu

Vrcholové vedení musí jmenovat člena managementu organizace, který musí mít odpovědnost a pravomoc zahrnující:

  • zpracování, implementování a dodržování všech procesů v rámci systému managementu kvality, jeho rozvoj;

  • předkládání zpráv vedení o výkonnosti, potřebách a zlepšování;

  • podporování povědomí o závažnosti plnění požadavků zákazníka v celé organizaci.

Dále platí:

  • představitel managementu (vedení) může vykonávat souběžně další funkce, ty ale nesmí zabránit v plnění výše uvedených;

  • představitel vedení může být z pohledu firmy externistou a tuto činnost vykonávat na základě např. rámcové (mandátní) smlouvy, vždy ale musí být členem vedení;

  • výše uvedené odpovědnosti musí být vyváženy dostatečnými pravomocemi;

  • pro tuto funkci musí být také stanoveny kvalifikační požadavky.

Jmenování představitele může proběhnout formálně formou samostatného dokumentu, ale i zápisem z porady či uvedením v příručce kvality, jak je zřejmé z následujících příkladů.

Jmenování představitele formou samostatného dokumentu

Nahrávám...
Nahrávám...