dnes je 16.6.2024

Input:

Operace skladování

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.5
Operace skladování

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Skladování ve spojení s dalšími logistickými činnostmi poskytuje zákazníkům podniku potřebnou úroveň zákaznického servisu. Základní úlohou skladování je uskladnění produktů, ale skladování zabezpečuje také rozdělování produktů do menších množství/balení, konsolidaci neboli sdružování výrobků a v neposlední řadě i informační služby. Tyto činnosti kladou větší důraz na pohyb zboží než na jeho uskladnění. Logistický systém má za cíl rychlé, efektivní přesuny velkých množství surovin, dílů a hotových výrobků a současné poskytování aktuálních a přesných informací o skladovaných položkách. Proces skladování má tři základní operace:

Tři základní operace procesu skladování

 • přesun materiálů a produktů,

 • skladování materiálů a produktů a

 • přenos informací o skladovaných materiálech a produktech.

Přesun produktů a materiálů

Operaci přesunu lze dále rozčlenit na tyto následující činnosti:

 • příjem/přejímka,

 • transfer nebo ukládání,

 • kompletace podle objednávky,

 • překládka (cross-docking),

 • odeslání/expedice.

Příjem

Příjem představuje fyzické vyložení či vybalení z přepravního prostředku, aktualizaci skladových záznamů (databáze zásob), kontrolu stavu (poškození) a překontrolování fyzického počtu položek s údaji na průvodní dokumentaci.

Transfer

Transfer neboli ukládání zahrnuje fyzický přesun produktů do skladu a jejich uskladnění, dále přesuny do oblasti speciálních služeb, např. konsolidace a přesuny do místa výstupní expedice. Hlavní činností v rámci přesunu je kompletace podle objednávek a zahrnuje přeskupování v návaznosti na sortiment a množství, které požaduje zákazník. V této fázi se vytvářejí balicí listy.

Překládka

Při překládce typu cross-docking se obchází funkce uskladnění produktů. Zboží se překládá z místa příjmu přímo do místa expedice. Plný cross-docking eliminuje kromě uskladnění i transfer a kompletaci objednávek. Zde je zapotřebí klást důraz na přenos informací, protože dodávky vyžadují přesnou koordinaci jednotlivých činností.

Cross-docking

Pokud splňujeme alespoň dvě z následujících kritérií, můžeme uvažovat o zavedení systému cross-docking:

 • Při přijetí zboží do skladu je již znán jeho odběratel.

 • Zákazníci jsou připraveni zboží ihned přijmout.

 • Denně se expedují dodávky do méně než cca 200 lokalit.

 • Více než 70 % zboží je možno přepravovat na páse.

 • Přijímáme velká množství samostatných položek.

 • Zboží, které přijímáme, je již opatřeno visačkami.

 • Některé druhy jsou časově citlivé položky.

 • Naše distribuční centrum je vytíženo téměř na plnou kapacitu.

 • Některé položky jsou již opatřeny cenovkami.

Expedice

Expedice je poslední činnost spojená s pohybem zboží a skládá se z balení a fyzického transferu zásilek sestavených podle objednávek do dopravního prostředku, z úpravy skladových záznamů a kontroly

Nahrávám...
Nahrávám...