dnes je 20.7.2024

Input:

Plánování lidských zdrojů

22.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.2 Plánování lidských zdrojů

Východiskem řízení lidských zdrojů v obchodním podniku je plánování lidských zdrojů, jehož cílem je analyzovat současný stav zdrojů ve firmě, identifikovat personální potřeby podniku a hledat nástroje k vytvoření žádoucího stavu. Plán personálního zajištění by měl vycházet z analýzy vnějších vlivů, analýzy vnitřních vlivů a rozboru a stanovení budoucích požadavků.

Všechny výše uvedené analýzy řeší jednak kvantitativní stránku, jednak kvalitativní stránku potřeb. Kvantitativní stránka představuje počty pracovníků a jejich struktury. Kvalitativní stránka se zaměřuje na kvalifikaci pracovníků. Na kvantitativní i kvalitativní stránku působí cíle firmy, záměry v kultuře prodeje, požadovaná úroveň nákupních podmínek, kterou chceme zákazníkům nabídnout v provozovaných prodejnách v souladu s marketingovou strategií a image firmy.

Analýza vnějších vlivů

Analýza vnějších vlivů se zpravidla provádí v širších a užších souvislostech. Širší souvislosti jsou orientovány na všeobecné podmínky na trhu a zabývá se jimi každá společnost bez rozdílu. Nezáleží zde zcela na předmětu podnikání daného podniku. Užší souvislosti analýzy již zohledňují příslušné odvětví, ve kterém firma podniká. Obchod, maloobchod, velkoobchod a retailing mají specifické požadavky na organizaci obchodního provozu i používané technologie, a tedy i na personální zajištění.

Širší souvislosti analýzy:

 • ekonomické a sociální podmínky regionu (země), celková kulturní úroveň národa,

 • stav zaměstnanosti v regionu, úroveň mezd, regulace v oblasti zaměstnanosti,

 • úlevy,

 • omezení zákoníku práce,

 • úroveň minimální mzdy, odstupné, pojištění pracovníků apod.

Výše uvedené souvislosti mají vliv na náklady na pracovní sílu a její kvalitu. Jsou východiskem pro první odhady na výši investic do vzdělávání pracovníků i na organizaci personálního řízení

Užší souvislosti analýzy:

 • dlouhodobý trend vývoje zaměstnanosti v obchodě,

 • vysoký podíl zaměstnanosti žen v obchodě a zejména v maloobchodě,

 • existující volné zdroje práce

 • charakter práce v obchodě,

 • ukazatel obslužného standardu.

Dlouhodobý trend vývoje zaměstnanosti v obchodě je ovlivněn změnou struktury obchodní sítě, typů maloobchodních jednotek a forem prodeje. Dnes je třeba počítat s rostoucí průměrnou velikostí provozních jednotek (supermarkety, hypermarkety apod.), které tvoří jádro maloobchodní sítě. Absolutní počet pracovníků roste, relativní počty klesají souběžně s růstem průměrného výkonu na 1 pracovníka či metr čtvereční prodejní plochy.

Vysoký podíl zaměstnanosti žen v obchodě ovlivňuje požadavky na tvorbu pracovních podmínek, organizaci práce a pracovní režimy. Ženy jsou také volnými zdroji práce v obchodě, zejména ženy v domácnosti.

Charakter práce v obchodě je daný intenzitou práce, technickou vybaveností a dalšími pracovními podmínkami, jež jsou pro obchod specifické, jako je práce o volných dnech, sociální poměry na pracovišti apod. Podle velikosti energetického výdaje se pracovní činnosti v obchodě pohybují na úrovni práce lehké, středně těžké i těžké. Záleží na charakteru prodávaného sortimentu a frekvenci poptávky.

Ukazatel obslužného standardu vypovídá o všeobecné úrovni obchodu v dané lokalitě. Je vyjádřen dvojím způsobem:

 • počet obyvatel na 1

Nahrávám...
Nahrávám...