dnes je 21.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Postup pro vydávání žádostí o normalizaci (mandátů)

12.9.2023, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz)

ROZHODNUTÍ STÁLÉHO VÝBORU STÁTŮ ESVO č. 1/2022/SC, o postupu pro vydávání žádostí o normalizaci evropským normalizačním organizacím [2023/1654]

STÁLÝ VÝBOR STÁTŮ ESVO rozhodl takto:
Článek 1
Přijímá se postup pro vydávání žádostí o normalizaci evropským normalizačním organizacím, jak je popsán v příloze
tohoto rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.
Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Postup pro vydávání žádostí o normalizaci evropským normalizačním organizacím CEN, CENELEC a ETSI

Zdroj: https://www.nlfnorm.cz/informacni-portal/1763/postup-pro-vydavani-zadosti-o-normalizaci-mandatu-

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu QM profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj:
Nahrávám...
Nahrávám...