dnes je 3.12.2022

Input:

Posuzování shody s technickou specifikací

11.1.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.3
Posuzování shody s technickou specifikací

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Posuzování shody se zanedbáním nejistot

V případě, kdy technický předpis, ve kterém je uvedena technická specifikace, se kterou se shoda posuzuje, neuvádí žádný odkaz na to, že se má nejistota při posuzování shody uvažovat, se počítá s tzv. sdíleným rizikem: „Konečný uživatel výsledku měření přebírá určité riziko, že předmět měření/zkoušky nemusí splňovat specifikaci.“ V těchto případech se shoda posuzuje na základě toho, zda je výsledek zkoušky/měření ve stanovených mezích bez uvažování nejistoty. Pokud výsledek zkoušky přesně představuje mez specifikace, pak platí následující:

  • Jestliže je mez specifikace definována jako <nebo> a výsledek zkoušky/měření se rovná této mezi, je možné v protokolu o zkoušce konstatovat neshodu.

  • Jestliže je mez specifikace definována jako nebo a výsledek zkoušky/měření se rovná této mezi, je možné v protokolu o zkoušce konstatovat shodu.

Posuzování shody s uvažováním nejistot

V případech, kdy technický předpis, ve kterém je uvedena technická specifikace, se kterou se shoda posuzuje, uvažuje s nejistotou (předpis uvádí: „Výsledek zkoušky rozšířený o nejistotu s určitou konfidenční úrovní nesmí být mimo stanovenou mez.“), se výrok o posouzení shody řídí následujícími pravidly:

Případ 1 a 6: V protokolu o zkoušce se uvede výsledek zkoušky, celková (rozšířená) nejistota, informace o konfidenční úrovni celkové (rozšířené) nejistoty a výrok o hodnocení: „vyhovuje“ nebo „ano“.

Případ 5 a 10: V protokolu o zkoušce se uvede výsledek zkoušky, celková (rozšířená) nejistota, informace o konfidenční úrovni celkové (rozšířené) nejistoty a výrok o hodnocení: „nevyhovuje“ nebo „ne“.

Případ 2 a 7: V protokolu o zkoušce se uvede výsledek zkoušky, celková (rozšířená) nejistota, informace o konfidenční úrovni celkové (rozšířené) nejistoty a výrok o hodnocení: „vyhovuje“ nebo „ano“. Zákazník však musí být informován (například v průvodním dopise) o spolehlivosti tohoto tvrzení – doporučená

Nahrávám...
Nahrávám...