dnes je 2.6.2023

Input:

Přezkoumání systému managementu dle ISO 9001 a dle IATF 16949

27.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.13.2
Přezkoumání systému managementu dle ISO 9001 a dle IATF 16949

Ing. Pavla Blackmore

1) 6.2.2.1 Cíle kvality a plánování k jejich dosažení – doplněk (IATF 16949)

2) 6.3. Plánování změn (ISO 9001)

3) 9.3, 9.3.1 Přezkoumání systému managementu (ISO 9001)

4) 9.3.1.1 Přezkoumání systému managementu – dodatek (IATF 16949)

5) 9.3.2 Vstupy pro přezkoumání systému managementu (ISO 9001)

6) 9.3.1.1 Přezkoumání systému managementu – dodatek (IATF 16949)

7) 9.3.3 Výstupy z přezkoumání systému managementu (ISO 9001)

8) 9.3.3.1 Výstupy z přezkoumání systému managementu – dodatek (IATF 16949)

V této kapitole je několik úzce souvisejících použitelných ustanovení. Na první pohled se může zdát, že diskuse o obchodním plánování ke konci určitého cyklu nebo v čase se zdá být zvláštní. Má to dobrý důvod – je to přirozená dvojice s přezkoumáním. Plánování podniku je přední částí operací (plánování) a přezkoumání je zadní částí (výsledky). Proto je vhodné o nich hovořit jako o dvojici, abychom viděli příčinu a následek.

1) 6.2.2.1 Cíle kvality a plánování k jejich dosažení-doplněk (IATF 16949)

Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly definovány cíle kvality pro splnění požadavků zákazníka. Dále musí zajistit, aby byly stanoveny a udržovány pro příslušné funkce, procesy a úrovně v celé organizaci.

Výsledky přezkoumání organizace týkající se zainteresovaných stran a jejich příslušných požadavků musí být zohledněny při stanovování ročních cílů kvality organizace a v souvislosti s výkonnostními cíli – ať již interními nebo i externími.

Hlavní body:

- Odkaz na staré normy: ve staré verzi normy ISO 9001 existoval podobný bod 6.2.2 se stejným názvem. Obsah nové i staré verze je poměrně podobný.

- Požadavkem je stanovení cílů pro příslušné funkce, procesy a úrovně.

- Změnou je stanovení cílů minimálně jednou ročně.

- Další požadavky zainteresovaných stran se považují za cíle.

BEST PRACTICE – neboli osvědčený postup pro zajištění shody

6.2.2.1 Cíle kvality a plánování k jejich dosažení-doplněk

1. Zde se projednává ustanovení o plánování podniku.

2. Stanovte minimálně jeden klíčový ukazatel výkonnosti pro proces. U některých procesů, jako je výroba, řízení kvality a prodej, tyto procesy by měly mít více KPI vzhledem k důležitosti.

3. Pokud zákazníci specifikovali některé KPI, musí být zahrnuty do vašeho seznamu KPI.

4. Je třeba doložit schválení vrcholovým vedením, a to buď podpisem na seznamu, nebo přiloženým ke zprávě k obchodnímu plánu.

2) 6.3. Plánování změn (ISO 9001)

Tento bod je již uveden v kapitole k plánování změn, odkazuji tedy na něj.

3) 9.3, 9.3.1 Přezkoumání systému managementu (ISO 9001)

Vrcholové vedení musí v plánovaných intervalech přezkoumávat systém managementu kvality organizace s cílem zajistit jeho trvalou vhodnost, přiměřenost, účinnost a soulad se strategickým směřováním organizace.

Hlavní body:

- Odkaz na staré normy: ve starých normách existovaly podobné body, 5.6, 5.6.1 stejných názvů, jako ve verzi normy ISO 9001.

Staré ustanovení zní: Vrcholové vedení přezkoumá řízení kvality organizace v plánovaných intervalech, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, přiměřenost a účinnost. Toto musí zahrnovat posouzení příležitostí ke zlepšování a potřebu změn systému řízení kvality, včetně politiky kvality a cílů kvality.“

- Nový bod je tedy přeformulovanou verzí starého bodu.

BEST PRACTICE – neboli osvědčený postup pro zajištění shody

9.3, 9.3.1 Přezkoumání systému managementu

1. Jedná se pouze o část přezkoumání vedením podle ISO 9001.

2. Viz 9.3.1.1 pro kombinovanou diskusi

4) 9.3.1.1 Přezkoumání systému managementu-doplněk (IATF 16949)

Přezkoumání vedením se provádí nejméně jednou ročně. Četnost přezkoumání managementu (přezkoumání systému kvality) musí být zvýšena na základě rizika ohrožení shody s požadavky zákazníka vyplývajícího z interních nebo externích změn ovlivňujících systém managementu kvality a otázek souvisejících s výkonností.

Hlavní body:

Odkaz na staré normy: Jedná se o zcela nový požadavek.

Dále se jedná o:

- Frekvenci přezkoumání vedením (MRM) se může měnit, ale minimálně jednou ročně.

- Frekvence závisí na

a) riziku pro soulad s požadavky zákazníka,

b) změnách v interním nebo vnějším kontextu,

c) výkonnosti atd.

- Frekvence se zvýší, pokud jsou vzneseny neshody (interní a externí), zákaznické stížnosti atd. (viz 9.2.2.1).

BEST PRACTICE – neboli osvědčený postup pro zajištění shody

9.3.1.1 Přezkoumání systému managementu-doplněk

1. Celé přezkoumání vedením má mnoho oblastí, které je třeba pokrýt, proto je třeba dokumentovat proces, což můžu jen doporučit.

5) 9.3.2 Vstupy pro přezkoumání systému managementu (ISO 9001)

Přezkoumání vedením musí být naplánováno a provedeno s ohledem na:

a) stav opatření z předchozích přezkoumání řízení;

b) změny v externích a interních záležitostech, které jsou relevantní pro systém managementu kvality;

c) informace o výkonnosti a účinnosti systému řízení jakosti, včetně trendů týkajících se:

1) spokojenosti zákazníků a zpětné vazby od příslušných zainteresovaných stran;

2) rozsahu, v jakém byly splněny cíle kvality;

3) výkonnosti procesů a shody výrobků a služeb;

4) neshodách a nápravných opatřeních;

5) výsledky monitorování a měření;

6) výsledky auditů;

7) výkonnost externích poskytovatelů;

d) přiměřenost zdrojů;

e) účinnost opatření přijatých k řešení rizik a příležitostí (viz bod 6.1);

f) příležitosti ke zlepšení.

Nahrávám...
Nahrávám...