dnes je 29.5.2024

Input:

Příloha I směrnice 2006/42/ES - Požadované vlastnosti ochranných krytů a ochranných zařízení

11.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.7.4
Příloha I směrnice 2006/42/ES – Požadované vlastnosti ochranných krytů a ochranných zařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Obecné požadavky

Ochranné kryty a ochranná zařízení musejí mít dostatečnou mechanickou pevnost s ohledem na nebezpečí, před nímž chrání, a předpokládané podmínky používání. Pokud se požaduje obzvláště vysoký stupeň odolnosti, zejména u ochranných krytů určených k ochraně před padajícími nebo vymrštěnými předměty, stanoví příslušné harmonizované normy kritéria návrhu a případně zkoušky, které je nutno provést.

Ochranné kryty a ochranná zařízení musejí být bezpečně upevněny na místě. To je obzvláště důležité, pokud bezpečnost závisí na vzdálenosti mezi ochranným krytem a nebezpečnou částí strojního zařízení.

Ochranné kryty nebo ochranná zařízení nesmějí způsobovat žádné další riziko. Otevírání nebo zavírání snímatelného ochranného krytu nesmí například vést k riziku přimáčknutí nebo střihnutí. Je-li to nezbytné, aby se zamezilo nadměrné nebo opakované námaze, musí být otevírání a zavírání snímatelných ochranných krytů opatřeno pohonem nebo posilovačem. Při použití pohonu je však nutno dodržet požadavky pro strojně ovládané kryty stanovené v EN 953+A1.

Ochranné kryty a ochranná zařízení nesmí být možné snadno odstranit nebo je vyřadit z funkce. Tento požadavek je obzvláště důležitý u zajišťovacích zařízení snímatelných ochranných krytů a u ochranných zařízení.

Umístění míst pro nastavení, seřizování a jinou údržbu mimo nebezpečný prostor může znamenat, že při běžných operacích při údržbě není nutné odstraňovat ochranné kryty.

Ochranné kryty a ochranná zařízení se musejí umístit v přiměřené vzdálenosti od nebezpečného prostoru. Přiměřené vzdálenosti pro ochranná zařízení jsou stanoveny v normě EN ISO 13855. Pro ochranné kryty s otvory jsou bezpečné vzdálenosti s ohledem na rozměry a tvar otvorů stanoveny v normě EN ISO 13857.

Ochranné kryty a ochranná zařízení mají být pokud možno navrženy a konstruovány tak, aby nevytvářely překážku pro obsluhu, která brání ve výhledu na výrobní proces, což by mohlo vést obsluhu k vyřazení ochranných krytů a ochranných zařízení z funkce nebo k jejich odstranění. Výhled na pracovní proces lze zlepšit například pomocí průhledných ochranných krytů.

Návrh a konstrukce ochranných krytů a ochranných zařízení musí vzít v úvahu potřebu přístupu do nebezpečného prostoru, a to při běžném provozu strojního zařízení nebo za účelem údržby. Ochranné kryty a ochranná zařízení musejí omezit přístup do oblasti, v níž má být prováděna práce.

Zvláštní požadavky na ochranné kryty

Směrnice o strojních zařízeních rozlišuje tři hlavní druhy ochranných krytů: pevné ochranné kryty, snímatelné ochranné kryty se zajištěním a nastavitelné ochranné kryty omezující přístup.

Pevné ochranné kryty se použijí v případě, není-li přístup k prostoru chráněnému ochranným krytem nezbytný nebo pokud se nevyžaduje často.

Snímatelné ochranné kryty se zajištěním je nutno použít, je-li často vyžadován přístup k prostoru chráněnému ochranným krytem.

Nastavitelné ochranné kryty omezující přístup mohou být použity k ochraně částí strojního zařízení, které se podílejí na pracovním procesu a k nimž nelze přístup při používání zcela vyloučit.

V harmonizované normě EN 953+A1 jsou uvedena kritéria pro návrh ochranných krytů a pro výběr ochranných krytů s přihlédnutím k četnosti požadovaného přístupu.

Pevné ochranné kryty

Pevné ochranné kryty je možno upevnit trvale (pomocí sváru, nýtu či přilepení), pokud není přístup do prostoru chráněného pevným ochranným krytem nezbytný nebo je-li možný přístup jinou cestou. Je-li nutné pevný ochranný kryt občas uvolnit nebo sundat, je nutno k jejich uvolnění nebo odstranění použít nářadí. Výběr systému upevnění a nářadí je nutno uvážit s ohledem na posouzení rizika. Nelze použít upevňovací prostředky, které lze uvolnit a odstranit rychle, například křídlaté matice.

Konstrukce upevnění pevného krytu musí zajistit, že v případě, kdy se ochranný kryt uvolňuje, zůstaly systémy k upevnění pevných

Nahrávám...
Nahrávám...