dnes je 24.5.2024

Input:

Revize "nového přístupu - nový legislativní rámec (nlf)

22.1.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.7
Revize "nového přístupu“ - nový legislativní rámec (nlf)

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Volný pohyb zboží

Nový legislativní rámec

Jednou ze čtyř svobod, jimiž se vyznačuje jednotný trh Evropské unie (European Common Market), je vedle volného pohybu osob, kapitálu a služeb volný pohyb zboží neomezovaný technickými překážkami. Ten je pro tzv. stanovené výrobky upraven několika směrnicemi Evropského parlamentu a Rady, které se týkají globální koncepce certifikace a zkoušení, posuzování shody, označení CE atd. Od roku 1985 platí pro množinu stanovených výrobků navíc tzv. nový přístup. Praxe si vyžádala další zpřesňování a zlepšování pravidel, platných pro oblast volného pohybu výrobků v rámci EU. Výsledkem intenzivních činností na revizi nového přístupu je tzv. nový legislativní rámec (NLF - New Legislation Frame). Ten je tvořen třemi významnými právními dokumenty, které schválila Rada Evropské unie 9. 7. 2008 a které byly publikovány v Úředním věstníku Evropské unie 19. 8. 2008. Jedná se o:

  • rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady č. 93/465/EHS,

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008/ES, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se ruší nařízení č. 339/93/EHS,

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 764/2008/ES, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených na trh v souladu s právními předpisy v jiném členském státě a kterým se ruší rozhodnutí č. 3052/95/ES.

První dva legislativní dokumenty nabudou účinnosti k 1. lednu 2010, další již 13. 5. 2009.

Legislativní balíček

V tiskovém prohlášení k vydání těchto dokumentů Rada Evropské unie konstatuje: "Rada dnes schválila legislativní balíček, cílený k usnadnění volného pohybu zboží na vnitřním trhu, odstranění zbývajících bariér obchodu, zvýšení konkurenceschopnosti a posílení bezpečnosti spotřebitelů. Balíček tvoří tři legislativní nástroje, které se zabývají zásadami vzájemného uznávání a systémem nového přístupu.“

Revize nového přístupu

Nový legislativní rámec, založený na revizi nového přístupu, ovlivní právní prostředí nejen v oblasti volného pohybu výrobků, ale bude mít dopady i v oblasti praktických činností některých subjektů, a to zejména těch, které se nějakým způsobem podílejí na posuzování shody či výměně zboží. Mezi ně patří zejména notifikované (v ČR autorizované) osoby a subjekty, které

Nahrávám...
Nahrávám...