dnes je 29.5.2024

Input:

Rozvoj funkcí jakosti - QFD

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.2.3
Rozvoj funkcí jakosti - QFD

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Ve snaze minimalizovat zbytečné náklady způsobené nesprávně vedeným procesem návrhu a vývoje (a tím i další multiplikování těchto ztrát v průběhu dalších procesů) soustředila se pozornost na kvalitu zadání. Stále větší pozornost je věnována "hlasu zákazníka“ (Voice of Customer - VOC). Cílem je správně zaznamenat všechny požadavky a očekávání a správně jim porozumět. Jsou využívány takové nástroje jako např. Cano model, který rozlišuje standardní požadavky (bez nich je produkt nemyslitelný), požadavky typu "čím více, tím lépe“ (těmi lze spokojenost zákazníka stupňovat) a konečně "bonbónky“ (vlastnosti produktu, které zákazník nepožaduje ani neočekává, ale pokud je dostane, cítí se potěšen).

Hlas zákazníka sděluje organizaci, "CO“ je nezbytné vložit do produktu, aby byl zákazník spokojen. Nutno si uvědomit, že zákazník má právo své požadavky vyjadřovat v jakýchkoliv pojmech - nemusejí to být jen měřitelné parametry, ale může jít o vyjádření pocitů (např. k hlučnosti stroje má přání, aby to bylo "příjemné ševelení“). Všechny požadavky zákazníka musejí být transformovány do měřitelných vlastností budoucího produktu, do nichž se promítá "hlas procesu“ - "JAK“ budou tyto požadavky uspokojeny. Mezi oběma sestavami požadavků nemusejí existovat exaktní převodní vazby. Proto byla vyvinuta metoda, která umožňuje na základě expertního hodnocení (týmová práce) nalézt vztahy mezi "CO“ a "JAK“, a dokonce ohodnotit sílu těchto vztahů (silný - střední - slabý). Tak je zformováno zadání pro vývoj a návrh produktu - měl by mít vlastnosti, které jsou vyjádřeny v sestavě "JAK“. Tyto vlastnosti mohou být získány tak, že produkt bude tvořen určitými konstrukčními díly. Použitím

Nahrávám...
Nahrávám...