dnes je 16.7.2024

Input:

Rozvržení spolehlivosti

20.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.3.1.2 Rozvržení spolehlivosti

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Stanovení požadavků na spolehlivost pro podsystémy je základní součástí práce při návrhu systému. Cílem tohoto úkolu je nalézt nejefektivnější architekturu systému pro splnění požadavků na spolehlivost (a tak přispět k úvodnímu projektu). Jelikož spolehlivost je souhrnný termín pro bezporuchovost, pohotovost a udržovatelnost, je nezbytné rozvrhnout (alokovat) požadavky pro každou z těchto charakteristik. Jelikož jsou však techniky rozvržení pro všechny tři charakteristiky podobné, používá se v tomto případě souhrnný termín spolehlivost.

Použití metod pro úkoly obecné analýzy spolehlivosti:

Metoda analýzy  Rozvržení požadavků
na spolehlivost/cílů spolehlivosti
 
Kvalitativní analýza  Kvantitativní analýza  Přezkoumání
a doporučení
 
Předpověď intenzity poruch  Použitelná pro sériové systémy bez redundance  Možná pro analýzu strategie údržby  Výpočet intenzit poruch a MTTF pro elektronické součástky a zařízení  Podpůrná 
Analýza stromu poruchových stavů  Použitelná, jestliže chování systému není silně závislé na čase nebo pořadí  Kombinace poruchových stavů  Výpočet bezporuchovosti a pohotovosti systému a relativních příspěvků podsystémů k nepohotovosti systému  Použitelná 
Analýza stromu událostí  Možná  Posloupnosti poruch  Výpočet intenzit poruch systému  Použitelná 
Analýza blokového diagramu bezporuchovosti  Použitelná pro systémy, ve kterých mohou být předpokládány nezávislé bloky  Cesty úspěchu (dosažení funkce-schopného stavu)  Výpočet bezporuchovosti a pohotovosti systému  Použitelná 
Markovova analýza  Použitelná  Posloupnosti poruch  Výpočet bezporuchovosti a pohotovosti systému  Použitelná 
Analýza Petriho sítí  Použitelná  Posloupnosti poruch  Pro poskytování popisu systému pro Markovovu analýzu  Použitelná 
Analýza způsobů poruch a jejich důsledků (a kritičnosti);
FMEA (FMECA) 
Použitelná pro systémy, ve kterých převládají jednotlivé nezávislé poruchy  Důsledky poruch  Výpočet intenzit poruch systému (a jejich kritičnosti)  Použitelná 
Studie HAZOP  Podpůrná  Příčiny a důsledky odchylek  Nepoužitelná  Podpůrná 
Analýza bezporuchové činnosti člověka  Podpůrná  Dopad výkonnosti člověka na provoz systému  Výpočet pravděpodobností chyb při plnění úkolů člověka  Podpůrná 
Analýza namáhání - pevnost  Nepoužitelná  Použitelná jako prostředek pro zabránění vzniku poruchových stavů  Výpočet bezporuchovosti pro (elektro)mechanické součásti  Podpůrná 
Pravdivostní tabulka
(analýza funkční struktury) 
Nepoužitelná  Možná  Výpočet bezporuchovosti a pohotovosti systému  Podpůrná 
Statistické metody bezporuchovosti  Možná  Dopad poruchových stavů  Kvantitativní odhad bezporuchovosti s nejistotami  Podpůrná 

Prvním krokem je rozvržení požadavků na spolehlivost z celkového systému na podsystémy v závislosti na složitosti těchto

Nahrávám...
Nahrávám...