dnes je 26.5.2024

Input:

Rozvržení spolehlivosti

20.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.3.1.2
Rozvržení spolehlivosti

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Stanovení požadavků na spolehlivost pro podsystémy je základní součástí práce při návrhu systému. Cílem tohoto úkolu je nalézt nejefektivnější architekturu systému pro splnění požadavků na spolehlivost (a tak přispět k úvodnímu projektu). Jelikož spolehlivost je souhrnný termín pro bezporuchovost, pohotovost a udržovatelnost, je nezbytné rozvrhnout (alokovat) požadavky pro každou z těchto charakteristik. Jelikož jsou však techniky rozvržení pro všechny tři charakteristiky podobné, používá se v tomto případě souhrnný termín spolehlivost.

Použití metod pro úkoly obecné analýzy spolehlivosti:

Metoda analýzy Rozvržení požadavků
na spolehlivost/cílů spolehlivosti
Kvalitativní analýza Kvantitativní analýza Přezkoumání
a doporučení
Předpověď intenzity poruch Použitelná pro sériové systémy bez redundance Možná pro analýzu strategie údržby Výpočet intenzit poruch a MTTF pro elektronické součástky a zařízení Podpůrná
Analýza stromu poruchových stavů Použitelná, jestliže chování systému není silně závislé na čase nebo pořadí Kombinace poruchových stavů Výpočet bezporuchovosti a pohotovosti systému a relativních příspěvků podsystémů k nepohotovosti systému Použitelná
Analýza stromu událostí Možná Posloupnosti poruch Výpočet intenzit poruch systému Použitelná
Analýza blokového diagramu bezporuchovosti Použitelná pro systémy, ve kterých mohou být předpokládány nezávislé bloky Cesty úspěchu (dosažení funkce-schopného stavu) Výpočet bezporuchovosti a pohotovosti systému Použitelná
Markovova analýza Použitelná Posloupnosti poruch Výpočet bezporuchovosti a pohotovosti systému Použitelná
Analýza Petriho sítí Použitelná Posloupnosti poruch Pro poskytování popisu systému pro Markovovu analýzu Použitelná
Analýza způsobů poruch a jejich důsledků (a kritičnosti);
FMEA (FMECA)
Použitelná pro systémy, ve kterých převládají jednotlivé nezávislé poruchy Důsledky poruch Výpočet intenzit poruch systému (a jejich kritičnosti) Použitelná
Studie HAZOP Podpůrná Příčiny a důsledky odchylek Nepoužitelná Podpůrná
Analýza bezporuchové činnosti člověka Podpůrná Dopad výkonnosti člověka na provoz systému Výpočet pravděpodobností chyb při plnění úkolů člověka Podpůrná
Analýza namáhání - pevnost Nepoužitelná Použitelná jako prostředek pro zabránění vzniku poruchových stavů Výpočet bezporuchovosti pro (elektro)mechanické součásti Podpůrná
Pravdivostní tabulka
(analýza funkční struktury)
Nepoužitelná Možná Výpočet bezporuchovosti a pohotovosti systému Podpůrná
Statistické metody bezporuchovosti Možná Dopad poruchových stavů Kvantitativní odhad bezporuchovosti s nejistotami Podpůrná

Prvním krokem je rozvržení požadavků na spolehlivost z celkového systému na podsystémy v závislosti na složitosti těchto podsystémů na základě zkušenosti se

Nahrávám...
Nahrávám...