dnes je 16.6.2024

Input:

Seznam externích dokumentů

14.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2.11
Seznam externích dokumentů

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů

VZOR: Seznam externích dokumentů /rtf/

     
Dokument Název dokumentu Revize Změna Účinnost Datum
změny/
revize
Vyřazení
ČSN EN ISO
9000:2006
Systémy managementu kvality –
Základní principy a slovník.
1 1.12. 2007
ČSN EN ISO
9001:2009
Systémy managementu kvality –
Požadavky.
3 1.4. 2009
ČSN EN ISO
19011:2003
Směrnice pro auditování systémů
managementu jakosti a/nebo systémů
environmentálního managementu
2003 1.7. 2012
ČSN EN ISO
19011:2012
Směrnice pro auditování systémů
managementu
1.6. 2012
ČSN EN
ISO/IEC
17025:2005
Posuzování shody – Všeobecné
požadavky na způsobilost zkušebních
a kalibračních laboratoří
2005
ČSN EN ISO/
IEC 17000
Posuzování shody – Slovník a základní
principy
2005
ČSN EN
1092–1:2008
Příruby a přírubové spoje – Kruhové
příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN
– Část 1: Příruby z oceli
3. 2008
ČSN EN
1092–2:1999
Příruby a přírubové spoje – Kruhové
příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN
– Část 2: Příruby z litiny
1. 1999
ČSN EN
14154–1+
A1:2007
Vodoměry – Část 1: Všeobecné
požadavky
10. 2007
ČSN EN
14154–2+
A1:2007
Vodoměry – Část 2: Instalace
a podmínky použití
10. 2007
ČSN EN
14154–3+
A1:2007
Vodoměry – Část 3: Zkušební metody
a zařízení
10. 2007
ČSN EN
ISO 228–1
Trubkové závity pro spoje netěsnící
na závitech – Část 1: Rozměry,
tolerance a označování
9. 2003
VIM Mezinárodní slovník základních
a všeobecných termínů v metrologii,
vydaný BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC,
IUPAP a OIML.
2007 3.vydání
TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník –
Základní a všeobecné pojmy
a přidružené termíny.
2. 2009
ČSN EN
ISO 10012
Systémy managementu měření –
Požadavky na procesy měření a měřící
vybavení.
11. 2003
CSN
ISO 31 –0
Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné
zásady.
Amd. 1 12. 1994 1.8. 2011
Nahrávám...
Nahrávám...