dnes je 16.7.2024

Input:

Seznam technických norem a ostatních technických specifikací, které byly použity při konstrukci strojního zařízení

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.2.4 Seznam technických norem a ostatních technických specifikací, které byly použity při konstrukci strojního zařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY
Sídlo firmy


Název zařízení

provedení …………….

 
SEZNAM

technických norem a ostatních technických specifikací,
které byly použity při konstrukci strojního zařízení 
Normy
Typ
 
Označení
Datum vydání
 
Název normy 
  Část strojní   
  NV č. 176/2008 Sb. (Směrnice 2006/42/EC)  kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení 
A  ČSN EN ISO 12100-1:2004 (EN ISO 12100-1:2003)  Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1 : Základní terminologie, metodologie 
A  ČSN EN ISO 12100-2:2004 (EN ISO 12100-2:2003)  Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2 : Technické zásady a specifikace 
A  ČSN EN ISO 14121-1:2008 (EN ISO 14121-1:2007)  Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika– Část 1 : Zásady 
B 1  ČSN EN ISO 13857:2008 (EN ISO 13857:2008)  Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami 
B 2  ČSN EN 953+A1:2009 (EN 953+A1:2009)  Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů 
B 2  ČSN EN 1088+A2:2008(EN 1088+A2:2008)  Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu 
B 1  ČSN EN ISO 13732-1:2009 (EN ISO 13732-1:2008)  Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy – Část 1 : Horké povrchy 
B 1  ČSN EN ISO 13732-3:2009 (EN ISO 13732-3:2008)  Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy – Část 3 : Chladné povrchy 
B 1  ČSN EN 746-1:1998 (EN 746-1:1997)  Průmyslová tepelná zařízení – Část 1 : Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení. 
C  ČSN EN ISO 10218-1:2009 (EN ISO 10218-1:2008)  Roboty pro výrobní prostředí – Požadavky na bezpečnost – Část 1 : Roboty 
B 1  ČSN EN 349+A1:2008 (EN 349+A1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla 
B 2  ČSN EN 982+A1:2008 (EN 982+A1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti – Hydraulika 
B 2  ČSN EN 983+A1:2008 (EN 983+A1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti – Pneumatika 
B 1  ČSN ISO 447:1992 (ISO 447:1984)  Obráběcí stroje. Směr a smysl pohybu ovládačů. 
B 2  ČSN EN ISO 7731:2009 (EN ISO 7731:2008)  Ergonomie – Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory – Sluchové výstražné signály 
B 1  ČSN EN ISO 13849-1:2008 (EN ISO 13849-1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1 : Všeobecné zásady pro konstrukci 
B 1  ČSN EN ISO 13849-2:2008 (EN ISO 13849-1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 2 : Ověřování 
B 1  ČSN EN 378-1:2008 (EN 378-1:2008)  Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1 : Základní požadavky, definice, 
B 1  ČSN EN 378-2:2008 (EN 378-2:2008)  Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 2 : Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace 
B 1  ČSN EN 378-3:2008 (EN 378-3:2008)  Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3 : Instalační místo a ochrana osob 
B 1  ČSN EN 378-4:2008 (EN 378-4:2008)  Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4 : Provoz, údržba, oprava a rekuperace 
A  ČSN EN 1127-1:2008 (EN 1127-1:2007)  Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1 : Základní koncepce a metodika 
B 1  ČSN EN 60204-1 ed.2:2007 (EN 60204-1:2006)  Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů; Část 1 : Všeobecné požadavky. 
B 1  ČSN EN 60447 ed.2:2005 (EN 60447:2004)  Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady pro ovládání 
B 1  ČSN EN 60073 ed. 2:2003 (EN 60073:2002)  Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady kódování sdělovačů a ovládačů 
B 2  ČSN EN ISO 11553-1:2009 (EN ISO 11553-1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení – Stroje pro laserové opracování – Část 1 : Všeobecné bezpečnostní požadavky 
B 2  ČSN EN 60825-1 ed.2:2008 (EN 60825-1:2007)  Bezpečnost laserových zařízení – Část 1 : Klasifikace zařízení, požadavky a pokyny pro používání. 
B 2  ČSN EN 689:1997 (EN 689:1995)  Ovzduší na pracovišti – Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření 
B 1  ČSN EN 626-1+A1:2009 (EN 626-1+A1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení. Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením. Část 1 : Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení 
B 1  ČSN EN 626-2+A1:2009 (EN 626-2+A1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení. Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením – Část 2 : Metodologie návodu postupů ověřování 
B 1  ČSN EN 1093-1:2009 (EN 1093-1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení – Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem – Část 1 : Volba zkušebních metod 
  ČSN 12 7040:1987 ––––  Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení 
A  ČSN EN 1127-1:2008 (EN 1127-1:2007)  Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1 : Základní koncepce a metodika 
A  ČSN EN 614-1+A1:2009 (EN 614-1+A1:2009)  Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady navrhování – Část 1 : Terminologie a všeobecné zásady 
A  ČSN EN 614-2+A1:2009 (EN 614-2+A1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady navrhování – Část 2 : Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly 
B 1  ČSN EN 1837:2000 (EN 1837:1999)  Bezpečnost strojních zařízení – Integrované osvětlení strojů. 
A  ČSN EN ISO 7250:1998 (EN ISO 7250:1997)  Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování 
A  ČSN EN 547-1+A1:2009 (EN 547-1+A1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení –Tělesné rozměry – Část 1 :Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení. 
A  ČSN EN 547-2+A1:2009 (EN 547-2+A1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení – Tělesné rozměry – Část 2 : Zásady stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory 
A  ČSN EN 894-1+A1:2009 (EN 894-1+A1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů – Část 1 : Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači 
A  ČSN EN 894-2+A1:2009 (EN 894-2+A1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů – Část 2 : Sdělovače 
A  ČSN EN 894-3+A1:2009 (EN 894-3+A1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů – Část 3 : Ovládače 
B 1  ČSN EN 1037+A1:2008 (EN 1037+A1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění. 
B 1  ČSN EN 999+A1:2009 (EN 999+A1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení – Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla. 
B 2  ČSN EN 574+A1:2009 (EN 574+A1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení – Dvouruční ovládací zařízení – Funkční hlediska – Zásady pro konstrukci 
B 2  ČSN EN 61496-1 ed.2:2005 (EN 61496-1/A1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1 : Všeobecné požadavky a zkoušky 
  ČSN CLC/TS 61496-2:2008 CLC/TS 61496-2:2006  Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 2 : Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD) 
B 2  ČSN EN 842+A1:2009 (EN 842+A1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení – Vizuální signály nebezpečí –Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení. 
B 2  ČSN EN 981+A1:2009 (EN 981+A1:2008)  Bezpečnost strojních zařízení – Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů. 
A  ČSN EN 482:2007 (EN 482:2006)  Ovzduší na pracovišti – Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek 
Nahrávám...
Nahrávám...