dnes je 21.7.2024

Input:

Skladovací procesy

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.1 Skladovací procesy

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Skladovací a manipulační procesy

Skladovací procesy se nedají oddělit od vlastního logistického systému. Skladování tvoří důležitý spojovací článek mezi výrobními procesy a zákazníkem. Skladovací procesy se postupně staly jednou z nejdůležitějších součástí logistického systému. Po celém světě jsou téměř miliony skladovacích zařízení, od nejmodernějších, profesionálně řízených skladů po podnikové skladovací místnosti, garáže, drobné sklady v rámci prodejen. Skladování má významný podíl na zajišťování potřebné úrovně zákaznického servisu při co možná nejnižších celkových nákladech.

Pokud chceme využít procesů skladování jako prostředku k získání konkurenční výhody v rámci zlepšování kvality všech procesů, pak musíme změnit pohled na úlohu skladování. Již nejde o pouhé uskladňování a řízení zásob. Skladování mimo zásoby zahrnuje i veškeré související informační toky. V tomto novém pojetí skladování představuje nasazení počítačových technologií a automatizace v oblasti manipulace s materiály.

Skladovací procesy můžeme definovat jako subsystém podnikového logistického systému, který zabezpečuje skladování produktů, tj. surovin, dílů, zboží ve výrobě, hotových výrobků, v místě vzniku a mezi místy vzniku a místy spotřeby a poskytuje managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných produktů. Můžeme se setkat i s termínem „distribuční centrum“. Termín „sklad“ je však pojem obecnější a širší.

Sklad udržuje všechny typy produktů, zatímco distribuční centrum skladuje minimální zásoby, a to převážně těch výrobků, po kterých je vysoká poptávka. Ve skladech identifikujeme zpravidla čtyři cykly:

  1. přejímka,

  2. uskladnění,

  3. expedice a

  4. nakládka.

V distribučním centru jde většinou pouze o dva cykly:

  1. přejímka a

  2. expedice.

Skladovací procesy se zpravidla nepodílejí na operacích zvyšujících přidanou hodnotu výrobku, zatímco distribuční centra realizují relativně velký podíl operací navyšujících přidanou hodnotu, např. případná finální montáž. Ve skladech převládá dávkové shromažďování dat, distribuční centra shromažďují data v reálném čase. Skladovací procesy se zaměřují na minimalizaci provozních nákladů při současném plnění dodávkových potřeb, distribuční centra se naopak zaměřují na maximalizaci

Nahrávám...
Nahrávám...