dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Školení BOZP jednou za rok nebo jednou v roce?

1.10.2012, Zdroj: bozpinfo/Profit

V rámci naší společnosti vedou odborně způsobilé osoby k prevenci rizik spor na téma periodicita zákonných školení BOZP. Nejedná se však o nastavení délky periodicity, ale spíše o vnímání stanoveného časového úseku: např. pokud stanovíme periodicitu školení 1 rok, zda to znamená, že opakované školení musí proběhnout přesně za rok od data posledního školení, nebo zda stačí, pokud proběhne kdykoliv v daném kalendářním roce, tzn. např. v lednu 2012 a následně v prosinci 2013.

Pracovněprávní předpisy ukládají zaměstnavatelům povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zákoník práce v § 103 odst. 2 stanoví, že
zaměstnavatel zajistí

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu QM profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Nahrávám...
Nahrávám...