dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Slovník vybraných pojmů-část 1.

1.4.2003, , Zdroj: Verlag Dashöfer

NOTIFIKOVANÝ ORGÁN (Notified Body) - Osoba pověřená k činnostem při posuzování shody výrobků v EU. Osobami notifikovanými pro účely protokolu PECA jsou osoby uvedené v seznamu, které se ČR a Společenství vyměnily před ukončením postupů pro vstup tohoto Protokolu v platnost.

AKREDITACE - postup, zahájený na žádost právnické osoby nebo fyzické osoby, která je podnikatelem, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že je způsobilá ve vymezeném rozsahu provádět zkoušky výrobků, kalibraci měřidel a certifikační nebo jinou obdobnou technickou činnost.

AUTORIZACE - pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou a

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu QM profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Nahrávám...
Nahrávám...