dnes je 16.6.2024

Input:

Softwarová podpora pro řešení úloh operační analýzy

28.6.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.3.1.4
Softwarová podpora pro řešení úloh operační analýzy

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Softwarová podpora pro řešení úloh operační analýzy

Praktické problémy operačního výzkumu jsou neřešitelné bez pomoci počítačů a pro řešení těchto problémů byla vyvinuta řada softwarových nástrojů. Nástroje pro tvorbu a řešení optimalizačních modelů mohou být jednak specializované, jednak mohou být součástí obecnějších systémů. Příkladem nespecializovaných systémů jsou tabulkové procesory (MS Excel, Lotus, Quattro Pro) nebo systém MATLAB. Výhodou tabulkových procesorů je jejich jednoduchost a dostupnost, nevýhodou je omezený rozsah řešitelných úloh a nevhodnost tabulkového vstupu dat pro rutinní využití.

Pro řešení praktických problémů je vhodnější používat specializované softwarové nástroje. K nim patří knihovny optimalizačních procedur, napsané v běžně užívaných programovacích jazycích, jako je Fortran, Pascal nebo jazyk C. Použití těchto procedur ovšem vyžaduje zkušenosti s programováním v příslušném programovacím jazyku. Dokonalejším nástrojem jsou tzv. řešiče (solvers), což jsou velmi účinné a sofistikované procedury pro řešení různých typů optimalizačních úloh. K nejznámějším řešičům patří např. BDMLP, CONOPT, CPLEX, LAMPS, LANCELOT, LOQO, LSGRG, MINOS, OSL, SNOPT a XA. Uživatel těchto řešičů nemusí znát jejich implementační detaily a může se zaměřit na jejich vstup a výstup. Nejvhodnější ovšem je pracovat s řešiči výhradně prostřednictvím speciálních modelovacích jazyků, které umožňují popsat modely přehledným a srozumitelným způsobem. Na základě vytvořených modelů pak překladače těchto jazyků generují vstupy pro řešiče.

V následujícím přehledu uvádíme vybrané příklady softwarových produktů pro řešení optimalizačních úloh. Podrobný přehled a charakteristiky těchto produktů je možno najít na adrese http://www-fp.mcs.anl.gov/otc/Guide/SoftwareGuide/ .

AIMMS (http://www.aimms. com/)

AIMMS (Advanced Interactive Mathematical Modeling Software) je vývojové prostředí pro tvorbu optimalizačních aplikací pro podporu rozhodování. Jeho součástí je jednak intuitivně zvládnutelný algebraický modelovací jazyk, jednak plně grafické uživatelské rozhraní typu "ukaž a klikni“. Prostřednictvím AIMMS je možný přístup k řešičům lineárních, nelineárních, celočíselných a síťových úloh. AIMMS poskytuje ideální platformu pro vytváření jak samostatných aplikací, tak také komponent začleněných do jiných systémů.

AMPL (http://www.ampl. com/)

AMPL je modelovací jazyk, který dovoluje používat běžnou notaci a koncepty obvyklé při formulaci optimalizačních modelů. AMPL dále poskytuje rozhraní k řešičům pro lineární a nelineární, celočíselné a síťové optimalizační problémy. AMPL nabízí interaktivní příkazové prostředí zadávání a řešení optimalizačních problémů. Flexibilní rozhraní dovoluje uživateli jednoduchým příkazem přepínat mezi řešiči a nastavovat parametry, které mohou zlepšit práci řešiče. Nalezená řešení jsou vyjádřena způsobem, který umožňuje snadnou analýzu a další zpracování.

GAMS (http://www.gams. com/)

GAMS (General

Nahrávám...
Nahrávám...