dnes je 27.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Státní politika životního prostředí

16.1.2012, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (www.spcr.cz)

Stanovisko SPČR k návrhu Státní politika životního prostředí ČR 2012 – 2020

Státní politika životního prostředí stanoví priority, cíle a opatření v rámci jednotlivých tématických oblastí a je klíčovým dokumentem v oblasti životního prostředí. Dokument představuje první verzi pro diskuzi a připomínky
a je zaměřen na:
- ochranu a udržitelné využívání zdrojů
- ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší
- ochranu přírody a krajiny
- bezpečné prostředí
Připomínky Svazu se zaměřují zejména potřebu provázanosti dokumentu s ostatními rezortními politikami, příkladem je vazba na chystanou Aktualizovanou státní energetickou koncepci. „Neukotvenost“ připravovaného dokumentu byla Svazem kritizována i ve verzích

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu QM profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Nahrávám...
Nahrávám...