dnes je 13.6.2024

Input:

Systém řízení podniku

17.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.1
Systém řízení podniku

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Řetězec přidané hodnoty

Z pohledu řízení podnikové logistiky je hlavním aspektem, na který je potřeba se zaměřit, řetězec přidané hodnoty. Ten sahá od zákazníků podniku zpět přes reagující podnikové vedení k dodavatelům podniku. Díky tomuto řetězci podnik získává zdroje (materiály, součásti nebo informace), zvyšuje jejich hodnotu a posílá je ve formě produktů nebo služeb svým zákazníkům.

Elektronické integrace

Většina výrobních podniků dnes již začíná vidět hodnotu a nutnost integrace svého podnikání globálně. Zároveň přitom zajišťují těsnou návaznost obchodních procesů společnosti, bez plýtvání, s minimálním časovým přebytkem, a to bez ohledu na geografické a organizační rozdělení. Navíc jdou úspěšné podniky ještě dále za tuto koncepci integrace - k elektronické integraci svých podnikatelských činností. Tyto podniky jsou pak mezi prvními, které jsou schopny fungovat a existovat v ohromné globální elektronické obchodní síti, která se dnes formuje. Úplná struktura podnikového logistického řízení se soustřeďuje kolem elektronického řízení tohoto globálního nadpodnikového řetězce přidané hodnoty.

Sociálně ekonomický systém

Podnik, jako sociálně ekonomický systém, představuje složitý systém s množstvím prvků systému, vazeb mezi nimi a vazeb na okolí, prostředí, ve kterém podnik působí. Skládá ze dvou subsystémů:

  • řídícího (subjektu řízení),

  • řízeného (objektu řízení).

Organizační struktura

Samotný řídící systém má kromě úlohy řídit systém úkol zdokonalovat vlastní systém, zdokonalovat řízení - management. Strukturu řídícího systému představuje organizační struktura (uspořádaný soubor útvarů a vazeb mezi nimi). Organizační struktura tvoří základnu pro realizaci procesu řízení výkonných funkcí, je to kostra řízení. Věnujme se však této problematice spíše z pohledu logistiky.

Logistické řízení podniku

Logistické řízení podniku

Je zřejmé, že koncepce podnikového logistického řídícího systému a jeho nadstavbové složky jsou vytvářeny pro aplikaci na širší podnikové bázi. Podnikem, jak je zde užíván, máme na mysli výrobní podnik, sdružení podniků či společnost. Z tohoto pohledu je podnikové logistické řízení chápáno jako globální řídící koncepce.

Termín logistika evokuje myšlenku, že podnikové logistické řízení pojednává o úplném materiálovém řízení a výrobním plánování přes úplný řetězec přidané hodnoty od konečného zákazníka/spotřebitele zpět k dodavatelům surovin. Takto se podnikové logistické řízení zabývá zásobováním a distribucí, dopravou a skladováním materiálů a produktů od prvotních dodavatelů přímo přes výrobu až k distribuci ke konečným spotřebitelům, zahrnujíc přitom všechny služby a náhradní díly nebo i doprovodné produkty a materiály pro nevýrobní či reklamační činnosti.

Podnikové plánování zdrojů

Řízení znamená, že podnikové logistické řízení se zabývá jak plánovacími, tak i výkonnými aktivitami ve výrobním podnikání. Problém s některými systémy plánování zdrojů nebo průmyslovými analytiky vzniká při použití termínu podnikové plánování zdrojů v tom, že efektivní plánování představuje jenom polovinu úspěchu. Správně načasované a věrné vykonání záměru plánu a sledování výsledků představuje druhou polovinu úspěchu.

Integrace

Přestože termín podnikové logistické řízení to sám o sobě nevyjadřuje, je dalším prvkem zapojeným implicitně do definice podnikového logistického řízení integrace. Myšlenka integrace nespočívá jen v konceptuálním smyslu (rozšiřování podniku bez ohledu na organizační a geografické

Nahrávám...
Nahrávám...