dnes je 19.7.2024

Input:

Systémy Just-In-Time a Kanban v rámci distribučních procesů

11.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.5 Systémy Just-In-Time a Kanban v rámci distribučních procesů

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

V posledních letech se význam systémů Just-In-Time a Kanban v oblasti výrobních a logistických operací velmi posílil. Systém Kanban (systém TPS - Toyota Production System) byl vyvinut japonskou firmou Toyota Motor Company v 50. a 60. letech. Filozofie spočívá v tom, že díly a materiály by se měly dodávat přesně v tom okamžiku, kdy je výrobní proces potřebuje. Jde o optimální strategii jak z nákladového hlediska, tak z hlediska úrovně služeb. Systém Kanban lze použít pro jakýkoliv výrobní proces, který zahrnuje opakující se operace.

JIT

Systémy Just-In-Time (JIT) jsou nadstavbou systému Kanban, propojují nákup, výrobu a distribuci. Primárními cíli systému JIT je minimalizovat zásoby, zlepšit kvalitu výrobků, maximalizovat efektivnost výroby a poskytovat optimální úroveň zákaznického servisu. Ve své podstatě jde o určitou podnikatelskou filozofii.

Ideou systému JIT je potřeba eliminovat jakékoliv ztráty. To je v přímém rozporu s tradičním pojetím tzv. „Just-In-Case“, podle kterého se na skladě udržují velké pojistné zásoby právě pro případ, že by jich bylo potřeba. Podle systému JIT se ideální ekonomické objednací množství rovná 1 jednotce, pojistné zásoby se považují za nepotřebné a jakékoliv zásoby na skladě by se měly vyloučit.

Mnohé firmy principy JIT s úspěchem využily. Zejména průmyslové podniky z oblasti výroby kovových výrobků, automobilů, elektroniky nebo potravin a nápojů, které systém JIT implementovaly, dosáhly na jeho základě řady přínosů.

Přínosy JIT

Systém JIT poskytuje podniku přínosy ve čtyřech základních oblastech: zlepšení obratu zásob, lepší zákaznický servis, zmenšení skladového prostoru a zlepšení doby odezvy. Zavedení systému JIT může dále vést i ke snížení distribučních nákladů, nižším nákladům na přepravu, zvýšení kvality výrobků od dodavatelů a ke snížení počtu dopravců a dodavatelů.

Problémy zavádění JIT

Přestože systémy JIT nabízejí řadu výhod a přínosů, nelze přehlížet i jistá omezení a problémy, které v sobě skrývají. Tyto problémy lze shrnout do tří kategorií: výrobní plánování daného závodu, výrobní plány dodavatelů a rozmístění dodavatelů.

Pokud musíme kvůli nestejnoměrné poptávce přizpůsobovat výrobu, budeme potřebovat vyšší hladinu zásob. Položky lze vyrábět v průběhu období s váznoucí poptávkou, i když jich bude zapotřebí až později. Zásoby hotových výrobků mají vyšší hodnotu, neboť reprezentují určitý věcný přínos; z jejich zastarání, poškození nebo ztráty tedy pro podnik vyplývá větší finanční riziko.

Někdy však může být vysoký stav zásob ve spojení s rovnoměrným výrobním plánem pro podnik výhodnější než proměnlivá výroba s menšími zásobami. Pokud navíc v podniku vznikají vysoké náklady při vyčerpání zásob z důvodu zpomalení nebo výpadků výroby, pak nemusí být systém JIT pro podnik optimálním řešením. Systém JIT snižuje hladinu zásob až do bodu, kde již existuje pouze malá nebo žádná pojistná zásoba a nedostatek dílů může nepříznivě ovlivňovat výrobní operace.

Druhou kategorií problémů, spojených s JIT, jsou výrobní plány dodavatelů. Úspěch systému JIT závisí na tom, zda budou dodavatelé schopni poskytovat díly v souladu s výrobním plánem podniku. Menší a častější objednávky mohou vyústit ve vyšší objednací náklady a je nutno je brát v úvahu při kalkulaci úspor nákladů ze snížených hladin zásob. Když budou dodavatelé vyrábět v mnoha malých výrobních sériích, zvýší se jim výrobní náklady a náklady na přestavení linek. Dodavatelé tedy obecně zaznamenají vyšší náklady, pokud nebudou schopni získat adekvátní přínosy ze zavedení podobného systému zase vůči svým dodavatelům.

Geografická poloha dodavatelů. S rostoucí vzdáleností mezi dodavatelem a podnikem se zvyšuje i kolísavost a nepředvídatelnost dodacích dob. Zvyšují se i dodací náklady, neboť je nutno používat dodávky, kdy se nevyužívá celý ložní prostor dopravního prostředku. Proměnlivost doby přepravy může způsobit vyčerpání zásob, které naruší celé výrobní plánování; pokud se tato skutečnost skombinuje s vyššími dodacími náklady za jednotku, pak se může stát, že celkové náklady jsou vyšší než úspory v nákladech na udržování zásob.

Dalšími problémy, které mohou představovat překážku implementace systému JIT, jsou odpor ze strany zaměstnanců, nedostatečná podpora podnikových systémů, neschopnost definovat úroveň servisu, nedostatečné plánování a přesun zásob na dodavatele.

Systém JIT má celou řadu dopadů pro řídící pracovníky logistiky. Správná implementace JIT vyžaduje, aby podnik plně integroval všechny logistické činnosti. Vyžádá si to mnohé kompromisy, ale bez koordinace, kterou poskytuje

Nahrávám...
Nahrávám...