dnes je 20.7.2024

Input:

Úloha zásobování

28.6.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1.1 Úloha zásobování

Na oblast zásobování se ještě nedávno pohlíželo jako na obslužnou funkci. Vyplývalo z toho i vymezení její zodpovědnosti, kam patřilo plnit požadavky výrobní funkce nebo jiných interních funkcí podniku na nákup materiálů. Její povinností již však nebylo zkoumat, zda jsou tyto potřeby oprávněné, snažit se o vybudování dlouhodobých vztahů s dodavateli nebo rozumět potřebám koncových zákazníků.

Tento přístup omezoval možnosti, kterými mohla funkce nákupu přispět ke zvýšení rentability podniku. Cílem zásobování bylo zajistit požadavky interních útvarů podniku - marketingu, provozních jednotek a dalších, kteří něco potřebovali obstarat z vnějších zdrojů. Rozsah nákupních činností byl definován a omezen jinými činnostmi, resp. funkcemi, uvnitř dané organizace.

Úkolem zásobování bylo, aby zajistilo požadované produkty nebo služby ve správnou dobu na správném místě, ve správném množství, správné kvalitě, od správného dodavatele a za správnou cenu. To, co bylo „správné“, však určovali „interní zákazníci“ funkce nákupu.

Nákup měl velký význam při zajišťování hladkého chodu výroby a jiných operací podniku, protože zajišťoval spolehlivé zdroje dodávek, ale nebylo to při nejnižších celkových nákladech. Funkce zásobování mohla často přímo ovlivnit celkový hospodářský výsledek podniku tím, že by docílila snížení cen placených dodavatelům.

Problém spočíval v tom, že nákupní činnost nebyla považována za oblast strategického významu. Většinou se řídila jasnými, předem stanovenými postupy.

Úlohy zásobování lze vymezit do dvou problémových oblastí. Jednak to jsou vlastní úkoly nákupu a

Nahrávám...
Nahrávám...