dnes je 2.4.2023

Input:

Uvolňování výrobků a služeb dle IATF 16949

26.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.12.11
Uvolňování výrobků a služeb dle IATF 16949

Ing. Pavla Blackmore

8.6. Uvolňování výrobků a služeb

1) 8.6 Uvolňování výrobků a služeb (ISO 9001)

2) 8.6.1 Uvolňování výrobků a služeb-doplňkové (IATF 16949))

3) 8.6.2 Kontrola rozložení a funkční zkoušky (IATF 16949)

4) 8.6.3 Vzhledové položky (IATF 16949)

5) 8.6.4 Ověřování a přejímání shody externě poskytovaných výrobků a služeb (IATF 16949)

6) 8.6.5 Shoda se zákonem a předpisy (IATF 16949)

7) 8.6.6 Kritéria přijatelnosti (IATF 16949)

V této kapitole je mnoho použitelných ustanovení. Existuje pouze jedna doložka ISO 9001 a ostatní jsou všechny doložky IATF. Mnoho klauzulí není dobře ošetřeno. Některé oblasti jsou zanedbány nebo brány za samozřejmé. Mnoho NC, tedy neshod, bylo napsáno pouze na tuto doložku.

1) 8.6 Uvolňování výrobků a služeb (ISO 9001)

Organizace musí ve vhodných fázích zavést plánovaná opatření k ověření, že byly splněny požadavky na produkt a službu. Uvolnění produktů a služeb nesmí pokračovat, dokud nebudou uspokojivě dokončena plánovaná opatření, ledaže by bylo jinak schváleno příslušným orgánem a případně zákazníkem. Organizace musí uchovávat dokumentované informace o uvolňování produktů a služeb.

Dokumentované informace musí obsahovat:

a) důkazy o shodě s kritérii přijatelnosti;

b) dohledatelnost k osobě, která uvolnění povolila.

Hlavní body:

- Odkaz na staré normy: dříve existovaly podobné doložky, 8.2.4 Monitorování a měření. výrobků, v předchozí verzi normy ISO 9001. Jedná se o téměř doslovné přepracování tohoto bodu.

Všimněte si změny názvu.

- Ačkoli je použito slovo uvolnění, má se vztahovat na všechny kontroly, “ve vhodných fázích“, což může být matoucí.

- Jedná se o důležitou doložku, musí se dodržovat následující ustanovení:

a. K uvolnění výrobků může dojít až po provedení a úspěšném absolvování všech inspekcí, ledaže by bylo jinak schváleno příslušným orgánem a případně zákazníkem.

b. Organizace musí uchovávat zdokumentované informace o uvolnění výrobků a službách.

Dokumentované informace musí zahrnovat:

a) důkazy o shodě s požadavky na kritéria přijatelnosti;

b) dohledatelnost k osobě, která uvolnění schválila.

BEST PRACTICE – neboli osvědčený postup pro zajištění shody

8.6 Uvolňování produktů a služeb

1. Měli byste mít plán kontrol, ve kterém jsou uvedeny plánované inspekce, a zaznamenávat jejich výsledky.

2. Na kontrolním listu uveďte osobu provádějící kontroly a případné zvláštní osoby, která podepisuje rozhodnutí o zproštění povinnosti a rozhodnutí o likvidaci, toto musí být zaznamenáno.

2) 8.6.1 Uvolňování výrobků a služeb-doplněk (IATF 16949)

Organizace musí zajistit, aby plánovaná opatření k ověření toho, že výrobek a služba byly splněny požadavky, zahrnují plán kontroly a jsou zdokumentovány, jak je uvedeno v dokumentu plánu kontroly. Organizace musí zajistit, aby plánovaná opatření pro produkty a služby zahrnují schválení produktu nebo služby. Organizace musí zajistit, aby schválení produktu nebo služby bylo provedeno po změnách následujících po prvním uvolnění, podle ISO 9001, část 8.5.6.

Hlavní body:

- Odkaz na staré normy: jedná se o zcela nové ustanovení

- Kromě požadavků uvedených v 8.6 má nyní plán řízení hrát roli při uvolňování

- způsob prvotního uvolnění musí být popsán v kontrolním plánu

- pokud po prvním uvolnění dojde ke změnám, musí být výrobek znovu zkontrolován a schválen.

BEST PRACTICE – neboli osvědčený postup pro zajištění shody

8.6.1 Uvolňování výrobků a služeb-doplněk

1. Pro splnění požadavků tohoto bodu musí být plán kontroly k dispozici, tedy zpřístupněn výrobě

2. Plán kontrol se pravidelně porovnává s kontrolními dokumenty. Zcela běžně se stává, že tyto dva dokumenty nejsou ve vzájemném souladu

3. Způsob prvotního uvolnění (první kus) musí být popsán v kontrolním plánu.

3) 8.6.2 Kontrola rozložení a funkční zkoušky (IATF 16949)

Kontrola rozložení a ověření funkčnosti podle platných technických materiálů zákazníka a výkonnostní normy se provede pro každý výrobek, jak je uvedeno v kontrolních plánech. Výsledky musí být k dispozici pro přezkoumání zákazníkem.

Kontrola rozvržení je úplné měření všech rozměrů výrobku uvedených v kontrolních plánech a konstrukčním záznamu(-ech).

Četnost kontroly rozložení určuje zákazník.

Hlavní body:

Je téměř doslovnou reprodukcí starého bodu.“

4) 8.6.3 Položky týkající se vzhledu (IATF 16949)

U organizací vyrábějících díly označené zákazníkem jako “položky vzhledu“ musí organizace poskytnout následující informace:

a) vhodné zdroje, včetně osvětlení, pro hodnocení;

b) předlohy pro barvu, zrnitost, lesk, kovový lesk, texturu, zřetelnost obrazu (DOI) a haptické vlastnosti, které jsou uvedeny v příloze.

c) údržbu a kontrolu předloh vzhledu a vyhodnocovacích zařízení;

d) ověření, že pracovníci provádějící hodnocení vzhledu jsou kompetentní a kvalifikovaní.

Hlavní body:

- Odkaz na staré normy: podobný bod 8.2.4.2 se stejným názvem existoval již ve

Nahrávám...
Nahrávám...