dnes je 21.7.2024

Input:

Vlastnosti a členění vícekriteriálních úloh

22.7.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.5.1 Vlastnosti a členění vícekriteriálních úloh

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Ve všech dosud probraných úlohách a metodách bylo uvažováno pouze jedno rozhodovací (optimalizační) kritérium (jediná účelová funkce). V mnoha praktických situacích však při rozhodování musíme brát do úvahy více kritérií. Při optimalizaci výrobního programu podniku můžeme chtít současně s maximalizací celkové hodnoty produkce minimalizovat náklady na některé úzkoprofilové suroviny, minimalizovat znečištění životního prostředí apod. Jestliže rozhodujeme o nákupu nějakých strojů pro výrobu, tak nás nemůže zajímat pouze cena těchto strojů, ale také jejich další charakteristiky jako spolehlivost, výkon, provozní náklady, hmotnost, rozměry, dopady na životní prostředí, v potaz mohou být brána i taková hlediska jako např. estetický dojem.

Hledání kompromisní varianty

Problém vícekriteriálního rozhodování lze charakterizovat takto: je dána nějaká množina možných variant (rozhodnutí, řešení) a máme vybrat variantu, která je co možná nejlepší vzhledem k dané množině kritérií (hledisek, charakteristik). Protože většinou neexistuje varianta, která by byla nejlepší vzhledem ke všem kritériím, je potřeba volit nějakou kompromisní variantu. Různé metody vícekriteriálního rozhodování se liší definicí kompromisní varianty a způsoby jejího nalezení.

Typy kritérií

Typy kritérií

Kritéria uvažovaná ve vícekriteriálním rozhodování bývají obvykle konfliktní. Mohou se mezi nimi vyskytnout jak kritéria kvantitativní (kardinální), tak kritéria kvalitativní (ordinální). V případě současného výskytu kvalitativních i kvantitativních kritérií se provádí přechod k jednomu typu kritérií, buď ke kvalitativním, nebo

Nahrávám...
Nahrávám...