dnes je 16.6.2024

Input:

Výběr z nových a změněných předpisů - Stav k 31. 12. 2012

24.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.31
Výběr z nových a změněných předpisů – Stav k 31. 12. 2012

Dr. Ing. Rostislav Suchánek

České technické normy přejímající harmonizované EN oznámené v Úředním věstníku Evropské unie

ČSN ISO 21940-13

Vibrace – Vyvažování rotorů – Část 13: Kritéria a bezpečnostní opatření pro vyvažování středních a velkých rotorů in situ

Nahrazuje ČSN ISO 20806:2010

účinnost od věstník vyhlášení česká verze evropská verze třídicí znak
2012-10-01 2012.09 ČSN ISO 21940-13:2012 ISO 21940-13:2012 01 1449

ČSN ISO 21940-32

Vibrace – Vyvažování rotorů – Část 32: Zohlednění per u hřídelů a kol

Nahrazuje ČSN ISO 8821:1992

účinnost od věstník vyhlášení česká verze evropská verze třídicí znak
2012-10-01 2012.09 ČSN ISO 21940-32:2012 ISO 21940-32:2012 01 1449

ČSN ISO 18312-2

Vibrace a rázy – Měření toku vibračního výkonu od strojů do připojených nosných konstrukcí – Část 2: Nepřímá metoda

Není náhradou žádné normy

účinnost od věstník vyhlášení česká verze evropská verze třídicí znak
2012-10-01 2012.09 ČSN ISO 18312-2:2012 ISO 18312-2:2012 01 1474

ČSN EN ISO 3745

Akustika – Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti

Nahrazuje ČSN EN ISO 3745:2010

účinnost od věstník vyhlášení česká verze evropská verze třídicí znak
2012-10-01 2012.09 ČSN EN ISO 3745:2012 EN ISO 3745:2012 01 1608

ČSN ISO 10242-2

Tvářecí nástroje – Stopky – Část 2: Typ C

Není náhradou žádné normy

účinnost od věstník vyhlášení česká verze evropská verze třídicí znak
2012-10-01 2012.09 ČSN ISO 10242-2:2010 ISO 10242-2:2008 22 6264

ČSN ISO 10242-3

Tvářecí nástroje – Stopky – Část 3: Typ D

Není náhradou žádné normy

účinnost od věstník vyhlášení česká verze evropská verze třídicí znak
2012-10-01 2012.09 ČSN ISO 10242-3:2012 ISO 10242-3:2008 22 6264

ČSN EN 1870-4

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

Nahrazuje ČSN EN 1870-4+A1:2010

účinnost od věstník vyhlášení česká verze evropská verze třídicí znak
2012-10-01 2012.09 ČSN EN 1870-4:2012 EN 1870-4:2012 49 6130

ČSN ISO 2954

Vibrace strojních zařízení s rotačním a vratným pohybem – Požadavky na přístroje pro měření mohutnosti vibrací

Nahrazuje ČSN ISO 2954:1994

účinnost od věstník vyhlášení česká verze evropská verze třídicí znak
2012-11-01 2012.10 ČSN ISO 2954:2012 ISO 2954:2012 35 6859

ČSN EN 1870-13+A2

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů

Nahrazuje ČSN EN 1870-13+A1:2010

účinnost od věstník vyhlášení česká verze evropská verze třídicí znak
2012-11-01 2012.10 ČSN EN 1870-13+A2:2012 EN 1870-13+A2:2012 49 6130

ČSN EN 1870-14+A2

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

Nahrazuje ČSN EN 1870-14+A1:2010

účinnost od věstník vyhlášení česká verze evropská verze třídicí znak
2012-11-01 2012.10 ČSN EN 1870-14+A2:2012 EN 1870-14+A2:2012 49 6130

ČSN EN 710+A1

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na slévárenské formovací a jádrovací stroje a zařízení a přidružená zařízení

Tisková oprava 1

účinnost od věstník vyhlášení česká verze evropská verze třídicí znak
2012-11-01 2012.10 ČSN EN 710+A1 EN 710+A1/AC:2012 04 0050

ČSN ISO 13379-1

Monitorování stavu a diagnostika strojů – Interpretace dat a diagnostické metody – Část 1: Obecné pokyny

Nahrazuje ČSN ISO 13379:2004

účinnost od věstník vyhlášení česká verze evropská verze třídicí znak
2012-12-01 2012.11 ČSN ISO 13379-1:2012 ISO 13379-1:2012 01 1444

ČSN EN ISO/IEC 17020

Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci

Nahrazuje ČSN EN ISO/IEC 17020:2005

účinnost od věstník vyhlášení česká verze evropská verze třídicí znak
2012-12-01 2012.11 ČSN EN ISO/IEC 17020
:2012
EN ISO/IEC 17020
:2012
01 5260

ČSN EN 859+A2

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Srovnávací frézky s ručním posuvem

Nahrazuje ČSN EN 859+A1:2010

účinnost od věstník vyhlášení česká verze evropská verze třídicí znak
2012-12-01 2012.11 ČSN EN 859+A2:2012 EN 859+A2:2012 49 6126

ČSN EN 860+A2

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Jednostranné tloušťkovací frézky

Nahrazuje ČSN EN 860+A1:2010

účinnost od věstník vyhlášení česká verze evropská verze třídicí znak
2012-12-01 2012.11 ČSN EN 860+A2:2012 EN 860+A2:2012 49 6127

ČSN EN 861+A2

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky

Nahrazuje ČSN EN 861+A1:2010

účinnost od věstník vyhlášení česká verze evropská verze třídicí znak
2012-12-01 2012.11 ČSN EN 861+A2:2012 EN 861+A2:2012 49 6128

ČSN EN 1870-5+A2

Nahrávám...
Nahrávám...