dnes je 19.7.2024

Input:

Vymezení významu etapy návrhu a vývoje

13.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.1 Vymezení významu etapy návrhu a vývoje

RNDr. Milan Čepera, Ph.D.

Potřeba přijít na trh s novým produktem je diktována nutností uspět mezi konkurencí. Je několik typů nových produktů (viz http://en.wikipedia.org/wiki/New_product_development) - od úplně nových, přes modernizace až k tvorbě nových produktových řad nebo pouze revizi základního produktu. Žádný nový produkt však nespatří světlo světa, pokud neprojde řádným vývojem - od myšlenky na vytvoření a od posouzení cílových trhů a posouzení technických možností firmy k vytvoření koncepce, od přezkoumání koncepce k vytvoření prototypu a jeho následnému zkoušení, ověřování a potvrzení dosažených vlastností a parametrů a konečně k vytvoření dokumentace a postupů pro výrobu, logistickou podporu a servis.

Klíčovým slovem pro vývoj jsou inovace - inovace technologické, konstrukční, inovace materiálů, ale také v přeneseném smyslu i výsledky základního výzkumu, ty všechny otevírají cestu novým nápadům. Rámec inovací je vymezen tím, kam se chci s produktem dostat, jak rychle a za jakou cenu. Bez ohledu na velikost a zaměření firmy patří idea inovace mezi strategická rozhodnutí firmy.

Za každou inovací stojí v pozadí nápad, inspirace, z nichž vzniká prostor pro vznik nové generace produktu s lepšími užitnými vlastnostmi, výkonovými parametry, designem, ergonomickými parametry a kvalitou.

Inovace může být nejen výsledkem technického pokroku. Je to také nutnost udržet krok s konkurencí, ale třeba také výsledek přání zákazníka. V případě státem řízených zakázek (např. resort obrany, resort ministerstva vnitra) je právě přání zákazníka a jeho schopnost dotovat výzkum a vývoj státními financemi velmi motivujícím faktorem v oblasti vývoje, ať už při modernizaci stávajících produktů, nebo při vývoji úplně nových. Možný postup je uveden na obrázku:

Vývoj a modernizace výzbroje a techniky v armádě:
C = (conception) vytvoření koncepce návrhu,
A = (assessment) posuzování návrhu,
D = (demonstration) prokazování způsobilosti v průběhu vývoje,
M = (manufacture) výroba.

Vývoj produktu sestává z určitých činností, které se mohou opakovat nebo jsou jedinečné, ale vždy v posloupnosti tvoří proces. Rozčlenění na jednotlivé činnosti lze provést s ohledem na vnitřní potřeby firmy (přiřazení zdrojů, přiřazení termínů, zajištění kvality), ale též z pohledu produktu jako jednu z etap jeho životního cyklu nebo z pohledu zákazníka (odběratele, uživatele nebo provozovatele produktu), tj. v kontextu akvizičního cyklu.

Uvedené přístupy k návrhu a vývoji determinují okruh potřeb, které musejí jednotlivé činnosti v procesu zabezpečit:

 1. v rámci systému managementu jakosti jsou to činnosti, které, pokud se provádějí, zajistí minimálně stanovenou úroveň kvality výstupů. Jsou to:

  • plánování návrhu a vývoje,

  • identifikace a přezkoumání vstupů,

  • přezkoumání výsledků plánovaných etap,

  • ověřování dosažených výstupů,

  • validace výsledků vývoje,

  • řízení změn v průběhu návrhu a vývoje;

 2. v rámci systémového inženýrství (viz ČSN ISO/IEC 15288) zajistí technickou realizaci výstupu (např. ve formě prototypu), včetně všech charakteristik produktu potřebných k jeho výrobě, provozování a logistické podpoře. Jsou to:

  • rozpracování požadavků na systém (produkt),

  • vytvoření popisu řešení,

  • vytvoření systému (produktu),

  • ověřování a validace systému (produktu).

  Pokud je součástí systémů i software, rozšiřují

Nahrávám...
Nahrávám...