dnes je 13.6.2024

Input:

Vývoj zajišťování bezpečnosti přepravitelných tlakových zařízení

11.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6.2
Vývoj zajišťování bezpečnosti přepravitelných tlakových zařízení

Ing. Hana Floriánová

Zajištění bezpečnosti pro dopravu přepravitelných tlakových zařízení – PTZ (zkráceně tlakové lahve a cisterny) se postupem doby vyvíjelo.

  1. Situace do vstupu ČR do EU (do roku 2001)

    PTZ na území republiky se posuzovala podle národní legislativy (ČSN normy – tehdy závazné). Např. pro tlakové lahve to byly ČSN 078304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla a ČSN 0783405 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla.

    Při přepravě mimo republiku musela PTZ splňovat požadavky mezinárodních úmluv pro dopravu nebezpečného zboží po silnici (ADR) nebo po železnici (RID). ADR a RID byly včleněny do republikových právních předpisů.

  2. Po vstupu do EU (po roce 2001)

Tlakové lahve

Bylo nutné implementovat již dříve vypracované evropské směrnice pro tlakové lahve. Jednalo se o čtyři směrnice tzv. starého přístupu1:

  • - směrnice Rady 76/767/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro tlakové nádoby a metody jejich inspekce,
  • - směrnice Rady 84/525/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezešvých ocelových lahví na plyny,
  • - směrnice Rady 84/526/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezešvých lahví na plyny z nelegovaného hliníku a hliníkových slitin a
  • - směrnice Rady 84/527/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se svařovaných lahví na plyny z nelegované oceli.

Implementace těchto směrnic byla provedena v ČR nařízením vlády č. 210/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlakové nádoby na přepravu plynů, jež bylo prováděcím předpisem k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákon č. 22).

Situace u cisteren byla nezměněna proti předchozímu stavu.

V roce 1999 byla schválena nová evropská směrnice 1999/36/ES ze dne 29. dubna 1999 o technických požadavcích na přepravitelné tlakové zařízení (tzv. nového přístupu2), vztahující se na všechna PTZ, tedy tlakové nádoby i cisterny. Tato směrnice již obsahovala požadavky ADR a RID a dosud byly

Nahrávám...
Nahrávám...