dnes je 13.7.2024

Input:

Význam obchodních procesů ve výrobě a jejich podstata

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6.1 Význam obchodních procesů ve výrobě a jejich podstata

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Výroba

Výroba je chápána jako cílené spojení, resp. kombinace, výrobních faktorů (práce, půda a kapitál) za účelem získání užitečných výstupů z podnikové činnosti, kterými jsou výrobky a služby. V užším pojetí je výroba vnímána jako transformace vstupů na výstupy, tedy vlastní výrobní proces. Výroba je hodnototvorným procesem, což praktický znamená, že všechny zapojené výrobní faktory přispívají k vytvoření novéhodnoty, která uspokojují konkrétní lidské potřeby.

Výrobě předchází příprava spočívající v celé řadě činností závislých na charakteru výrobků, způsobu výroby a jejím množství. Patří sem zpravidla veškerý výzkum a vývoj nových výrobků až po podrobné zpracování technologického procesu. Vývoj nových výrobků je spojen s inovacemi různého řádu. Na přípravu výroby navazuje vlastní výrobní proces, podle plánu výroby, který má podobu bilance, v níž se poměřují výrobní potřeby a jejich zdroje. Plán výroby se odvíjí od marketingového a prodejního plánu.

I když hlavní náplní výroby je produkce výrobků, neobejdou se výrobci bez určitých logistických činností, které v sobě zahrnují i obchodní procesy, které můžeme charakterizovat jako směnu komodit mezi jednotlivci nebo skupinami na základě výměnného obchodu nebo prostřednictvím peněz. Ve výrobě se tyto procesy týkají zejména nákupu surovin, základních a pomocných materiálů a výrobních zařízení, které představují vstupy výrobního procesu. Vyrobené produkty (výstupy) pak jsou prodávány zákazníkům.

Jestliže dobře funguje nákup v podniku, lze zajistit bezporuchovou činnost výrobního procesu. V tržní ekonomice je předpokladem konkurenceschopnosti především vysoká úroveň prodeje. Přechod k marketingové koncepci v podnikání

Nahrávám...
Nahrávám...