dnes je 13.6.2024

Input:

Základní požadavky na bezpečnost elektrických zařízení

18.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.6
Základní požadavky na bezpečnost elektrických zařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

Sídlo firmy, PSČ

Linka barvy dvojitá – LB2

Ověření shody

základních požadavků na bezpečnost elektrických zařízení

podle přílohy č. 2

k nařízení vlády č. 17/2003 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na

elektrická zařízení nízkého napětí

                           
Pořadové číslo Požadavek
Podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 17/2003 Sb.
Požadavky splněny ?
ano ne irel.
1. Všeobecné požadavky
a) Základní technické charakteristiky, jejichž dodržování zajišťuje, aby elektrické zařízení bylo používáno bezpečně a v podmínkách, pro které bylo vyrobeno, musí být vyznačeny na elektrickém zařízení, anebo pokud to není možné, musí být uvedeny v průvodní dokumentaci.
b) Jméno a příjmení fyzické osoby nebo obchodní firma nebo název právnické osoby, která je výrobcem, značka, popřípadě obchodní známka musí být zřetelně uvedeny na výrobku, a není-li to možné, na jeho obalu.
c) Elektrické zařízení a jeho díly musí být vyrobeny tak, aby byla zajištěna bezpečná a správná montáž a připojení.
d) Elektrické zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby u něj, za předpokladu, že je používáno pro účely, ke kterým je určeno, a že je řádně udržováno, byla zajištěna ochrana před nebezpečími uvedenými v bodech 2 a 3.
2. Ochrana před nebezpečím, které může způsobit elektrické zařízení
Ve smyslu bodu 1 musí být technické provedení elektrického zařízení takové, aby bylo zajištěno, že:
Nahrávám...
Nahrávám...