dnes je 4.2.2023

Input:

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti pro strojní zařízení určená pro práci v podzemí

20.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.4.7
Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti pro strojní zařízení určená pro práci v podzemí

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY
Sídlo firmy


Název zařízení

provedení ................

OVĚŘENÍ SHODY
strojního zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti vztahujícími se na návrh a konstrukci strojních zařízení
podle přílohy č. 1
k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,
o technických požadavcích na strojní zařízení
5. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti pro strojní zařízení určená pro práci v podzemí


                       
Požadavek
Podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.
(směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES)
Požadavky splněny?
ano ne irel.
Strojní zařízení určená pro práce v podzemí musí splňovat podle bodu 4 Obecných zásad všechny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti popsané v této kapitole.
5.1. Rizika vyplývající z nedostatečné stability
Mechanizované posuvné výztuže musí být navrženy a konstruovány tak, aby při pohybu zachovávaly daný směr, neklouzaly před zatěžováním, při zatěžování ani po uvolnění zatížení. Musí být vybaveny mechanickým spojením stropnice s hydraulickou stojkou, která ji podpírá.
5.2. Pohyb
Mechanizované posuvné výztuže musí umožňovat volný pohyb osob.
Nahrávám...
Nahrávám...