dnes je 22.6.2024

Input:

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti pro určité kategorie strojních zařízení

20.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.4.4
Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti pro určité kategorie strojních zařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY
Sídlo firmy


Název zařízení

provedení ................

OVĚŘENÍ SHODY
strojního zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti vztahujícími se na návrh a konstrukci strojních zařízení
podle přílohy č. 1
k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,
o technických požadavcích na strojní zařízení
2. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti pro určité kategorie strojních zařízení


                               
Požadavek Podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES) Požadavky splněny?
ano ne irel.
Potravinářská strojní zařízení, strojní zařízení pro kosmetické nebo farmaceutické výrobky, ruční nebo ručně vedená strojní zařízení, přenosná upevňovací a jiná rázová strojní zařízení, strojní zařízení k opracování dřeva a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi musí splňovat podle bodu 4. Obecných zásad všechny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost popsané v této kapitole.
2.1. Potravinářská strojní zařízení a strojní zařízení pro kosmetické nebo farmaceutické výrobky
2.1.1. Všeobecně
Strojní zařízení určená k používání s potravinami nebo kosmetickými a farmaceutickými výrobky musí být navržena a konstruována tak, aby se zamezilo riziku infekce, onemocnění nebo nákazy.
Musí být dodrženy tyto požadavky:
a) Materiály, které jsou ve styku s potravinami nebo kosmetickými či farmaceutickými výrobky nebo u kterých se předpokládá, že s nimi přijdou do styku, musí splňovat podmínky uvedené v příslušných zvláštních právních předpisech. 12) Strojní zařízení musí být navržena a konstruována tak, aby mohly být tyto materiály před každým použitím vyčištěny; není-li to možné, je nutno použít jednorázové součásti.
b) Všechny povrchy, které jsou ve styku s potravinami nebo kosmetickými či farmaceutickými výrobky, kromě povrchů jednorázově používaných součástí, musí být:   
– hladké, nesmí mít žádné rýhy ani štěrbiny, v nichž by se mohly usazovat organické látky; totéž platí pro spoje,   
– navrženy a konstruovány tak, aby se omezily na minimum výstupky, hrany a prohloubeniny,   
– v případě potřeby snadno čistitelné a dezinfikovatelné po odstranění snadno demontovatelných částí; vnitřní povrchy musí být zaoblené s takovým poloměrem, aby bylo možné důkladné vyčištění.
c) Kapaliny, plyny a aerosoly z potravin nebo kosmetických či farmaceutických výrobků a rovněž čisticí, dezinfekční a oplachovací kapaliny musí být možné úplně vypustit ze stroje (je-li to možné, v poloze "čištění“).
d) Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se zabránilo vnikání jakýchkoli látek nebo živých organismů, zejména hmyzu, nebo hromadění organických látek v prostorech, které nelze čistit.
e) Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby žádné pomocné látky, které jsou zdraví nebezpečné, včetně použitých maziv, nemohly přijít do styku s potravinami nebo kosmetickými či farmaceutickými výrobky. V nezbytných případech musí být strojní zařízení navrženo a konstruováno tak, aby bylo možné kontrolovat trvalý soulad s tímto požadavkem.
2.1.2. Návod k používání
Návod k používání pro potravinářská strojní zařízení nebo strojní zařízení pro používání s kosmetickými nebo farmaceutickými výrobky musí obsahovat doporučené prostředky a metody čištění, dezinfekce a oplachování nejen pro snadno přístupné prostory, ale i pro prostory, do nichž přístup není možný nebo se nedoporučuje.
2.2. Přenosná ruční nebo ručně vedená strojní zařízení
Nahrávám...
Nahrávám...