dnes je 13.7.2024

Input:

Zkvalitňování výrobních procesů

11.1.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.5 Zkvalitňování výrobních procesů

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Kanban je systém sloužící pouze k řízení zásob. Pokud proces není sám o sobě vylepšen v tom smyslu, aby eliminoval ztráty, jakými jsou přečnívající meziprodukty, přecházení, přeprava, prostoje a zmetky, kanban nemůže pracovat. Ke zlepšení výrobních procesů slouží standardizační techniky, které podporují použití kanbanu při JIT.

Procesy zlepšení a standardizace

Ztráty způsobené operačním uspořádáním výroby jsou jedním z důvodů, proč většina výrobních procesů obsahuje tak mnoho ztrát a že JIT nemůže fungovat, dokud se neprovedou určitá zlepšení. Procesy, vedoucí k eliminaci ztrát, vyžadují často změny v uspořádání výroby na ploše závodu.

Mnoho podniků seskupuje výrobu podle typu prováděných operací. Např. všechny vrtačky mohou být umístěny blízko sebe. Jednotlivé díly jsou často přesouvány ve velkých kvantech, abychom se vyhnuli potřebným změnám. Takové operační uspořádání výroby vede ke:

  • ztrátám z přepravy,

  • ztrátám prostoru,

  • ke ztrátám z důvodů velkých zpoždění.

Přeprava

Většina procesů obsahuje operace na několika různých typech zařízení. K dosažení následujícího kroku musí komponenty často putovat do jiné pracovní oblasti. Takové cestování vyžaduje zařízení (vysokozdvižné vozíky, přepravní pásy), energii a někdy i pracovníky, ale nepřidává výrobku žádnou přidanou hodnotu.

Ztráta prostoru

Velké stroje, množství meziprodukce, přepravní zařízení, to vše vyžaduje prostor, který by se mohl jinak využít, a to často mnohem efektivněji.

Velká zpoždění

Výrobní díly ve velkých kvantech nebo dávkách způsobují zpoždění, protože se první položka nemůže přesunout k dalšímu operačnímu kroku do okamžiku, kdy je ukončena poslední.

Zvýšení kvality procesů výrobou uspořádanou podle procesních toků

Rozmístění strojů a výrobních zařízení blízko sebe v pořadí procesních kroků redukuje ztráty a zlepšuje tok materiálu výrobou několika způsoby. Především jde o to, že umístění strojů pro každý krok za sebou eliminuje množství ztrát při přepravě rozpracované produkce na dlouhé vzdálenosti. Dále pak procesní uspořádání umožňuje materiálům a dílům protékat procesními kroky v malých dávkách, dokonce jednotlivě bez velkého množství meziproduktů mezi kroky. Tento přístup se nazývá průběžná výroba a šetří nejen místem, ale eliminuje mnoho zpoždění tím, že meziprodukty protékají procesem rychleji.

Multistrojové operace

Procesně orientované uspořádání zařízení mění vztah mezi lidmi a stroji a často vyžaduje jisté změny v operačním přiřazování. Při tradičně orientovaném uspořádání zařízení bývají např. všechny lisy umístěné vedle sebe a jedna osoba může obsluhovat několik podobných strojů. Když jsou však stroje uspořádané v procesní posloupnosti, každý lis se může stát součástí jiné výrobní linky. V takové situaci je pravděpodobně nehospodárné, aby byl jeden lisař pro každý individuální proces. Co více, jestliže je zařízení automatizované, většina času operátora by byla ztracena tím, že by pozoroval, jak stroje běží. Vzniká zde obrovská ztráta lidského potenciálu.

Tomuto plýtvání lze zabránit tzv. křížovým školením pracovníků, aby pracovníci byli schopni obsluhovat několik různých strojů v procesu. Když je pracovník zaškolený na několik strojů, může reagovat na odpovídající změny ve výrobním vzorku. Při automatizaci pak může takový pracovník ve výrobním procesu řídit tok výroby řadou strojů tím, že vykonává jeden druh práce v jednom časovém okamžiku, tj. např. když stroj během kroku 1 zpracovává druhý díl, operátor může připravovat první, již zpracovaný díl na další operaci.

Křížové školení

Křížové školení umožní zaměstnanci podniku vykonat různé funkce během výrobního procesu a ponechat tak pracovnímu týmu plnou odpovědnost za jejich procesy. Tato všestrannost činí zaměstnance mnohem cennějším pro jejich tým i jejich podnik. Křížové školení může být zároveň zdrojem hrdosti zaměstnanců na mnohých pracovištích. Často se z těchto důvodů zveřejňuje dosažená kvalifikace pracovníků či stupeň jejich dovedností.

Synchronizace pohybu pracovníků s výrobními procesy

Když pracovník obsluhuje několik strojů po sobě, potřebuje pracovat spíše ve stoje než vsedě. Plynulý, hladký výrobní tok předpokládá plynulý, hladký tok materiálu procesem. Aby mohli pracovníci takovému plynulému materiálovému toku napomáhat, potřebují obyčejně stát a chodit. Práce ve stoje umožňuje zároveň pracovníkům rychle reagovat v okamžiku, když se objeví nějaký problém se strojem či jiný zádrhel ve výrobním procesu.

Výrobní články tvaru U

Organizovat průmyslovou výrobu můžeme třeba tak, že jednotlivá zařízení pro každou operaci uspořádáme jednoduše za sebou, tj. po přímce. Když však operátor ukončí poslední krok procesu, musí se vrátit zpět k prvnímu kroku, aby mohl začít znovu. Tato chůze je ztrátou, která nedává žádnou přidanou hodnotu produktu.

Můžeme však tok výrobou uspořádat ve tvaru článku U a tím tyto ztráty vyloučit. Při rozmístění výroby ve tvaru článku U je zařízení uspořádáno v procesní posloupnosti, která má tvar koňské podkovy. Při takovém uspořádání je poslední procesní krok blízko k prvnímu kroku a operátor pak nemusí překonávat často značné vzdálenosti, aby mohl začít další cyklus.

Malé flexibilní stroje

Máme-li na mysli kvalitu výroby a aplikujeme přístup JIT, pak mohou výrobní procesy využívat zařízení zcela odlišným způsobem než při velkosériové produkci. Tok průmyslovou výrobou bývá často plynulejší a rovnoměrnější, když použijeme stroje, které jsou menší a často i pomalejší než velká zařízení.

Menší stroje lze použít především proto, že naším cílem je zpracovat jednu nebo několik položek najednou místo velkých objemů. Menší stroje nám šetří prostor. Dají se umístit blízko sebe. Tím se redukuje vzdálenost nutná pro chůzi a nezůstává nám žádný prostor pro hromadění meziproduktů.

Pomalejší stroje jsou vhodnější pro zajištění plynulého toku průmyslovou výrobou, protože naším cílem už není rychle vyrábět velká množství. Místo toho stroje vyrábí jeden kus v daném čase rychlostí určenou požadavky zákazníků.

Stroje pro plynulou průmyslovou výrobu musí být rovněž pružné. Z hlediska jejich efektivního využití se musí dát rychle a jednoduše nastavit tak, že se dají použít k výrobě širokého sortimentu produkce. Pružný však může také znamenat přemístitelný. Upevnění menšího stroje na kolečkách umožňuje jeho jednoduché přemístění na jiné místo, a to podle potřeby nebo při experimentu s novým uspořádáním strojů. Nezanedbatelnou skutečností je i to, že menší stroje jsou zpravidla většinou levnější a jednodušší k obsluze a údržbě.

Nahrávám...
Nahrávám...