dnes je 19.7.2024

Input:

Akreditace archivů

11.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.8.1 Akreditace archivů

PhDr. Radomír Ševčík

O akreditaci archivu mohou požádat soukromoprávní a veřejnoprávní původci pokud nezřizují archiv podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen archivní zákon). Jedná se o novou kategorii, která se v předcházejícím archivním zákoně (zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů) neobjevovala. Akreditace v podstatě znamená vydání rozhodnutí o tom, že daný subjekt splňuje podmínky stanovené archivním zákonem pro provoz archivu.

Akreditované archivy

Ke dni 1. 1. 2005, tedy ke dni nabytí účinnosti archivního zákona, byly za akreditované archivy považovány následující archivy:

  • za akreditované archivy územních samosprávných celků - Archiv hlavního města Prahy, Archiv města Brna, Archiv města Ostravy, Archiv města Plzně, Archiv města Ústí nad Labem,

  • za akreditované specializované archivy - Národní filmový archiv, Ústřední archiv zeměměřičství a katastru, Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Archiv Pražského hradu, Archiv Poslanecké sněmovny, Archiv senátu, Vojenský historický archiv, Archiv Národního muzea, Archiv Národního technického muzea, Literární archiv Památníku národního písemnictví, Archiv Akademie věd České republiky, Archiv Národní galerie, Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy, Archiv Masarykovy univerzity v Brně, Archiv Českého vysokého učení technického v Praze, Archiv

Nahrávám...
Nahrávám...