dnes je 15.4.2024

Input:

Analýza spolehlivosti

20.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.3.1.3
Analýza spolehlivosti

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Kategorie metod

Metody analýzy spolehlivosti, které jsou stručně vysvětleny v příloze A, mohou být klasifikovány do následujících kategorií s přihlédnutím k jejich hlavnímu účelu:

 1. metody pro zabránění vzniku poruchových stavů, např.:

  • odlehčení a volba dílů,

  • analýza namáhání - pevnost;

 2. metody pro analýzu architektury a posuzování (rozvržení) spolehlivosti, např.:

  • metody zdola nahoru (při nichž se většinou zachází s následky jediných poruchových stavů):

   • analýza stromu událostí (ETA),

   • analýza druhů poruch a jejich důsledků (FMEA),

   • studie nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP);

  • metody shora dolů (schopné vysvětlit následky pocházející z kombinace několika poruchových stavů):

   • analýza stromu poruchových stavů (FTA),

   • Markovova analýza,

   • analýza Petriho sítí,

   • pravdivostní tabulka (analýza funkční struktury),

   • blokové diagramy bezporuchovosti (RBD);

 3. metody pro odhad ukazatelů pro základní události, např.:

  • předpověď intenzity poruch,

  • analýza bezporuchové činnosti člověka (HRA),

  • statistické metody bezporuchovosti,

  • inženýrství bezporuchovosti softwaru (SRE).

Další rozlišení vychází z toho, zda se při těchto metodách pracuje s posloupností (pořadím) událostí nebo s vlastnostmi závislými na čase. Jestliže se bere v úvahu toto rozlišení, vede to k následující vyčerpávající kategorizaci:

 
Závisí na pořadí Analýza stromu událostí Markov, Petri, pravdivostní tabulka
Nezávisí na pořadí FMEA, HAZOP FTA, RBD
Zdola nahoru
(jediný poruchový stav)
Shora dolů
(několik poruchových stavů)

Při těchto metodách analýzy se vyhodnocují kvantitativní charakteristiky a odhadují se kvantitativní charakteristiky za účelem předpovědi dlouhodobého chování za provozu. Je třeba si povšimnout, že platnost jakéhokoliv výsledku je nepochybně závislá na přesnosti a správnosti vstupních dat pro základní události.

Žádná jednotlivá metoda analýzy spolehlivosti však není dostatečně vyčerpávající a pružná, aby se vypořádala s možnými složitostmi modelu požadovanými k vyhodnocení význačných rysů praktických systémů (hardwaru a softwaru, složitých funkčních struktur, rozmanitých technologií, opravitelných a udržovatelných struktur atd.). Aby bylo zajištěno řádné

Nahrávám...
Nahrávám...