dnes je 21.7.2024

Input:

Aplikace - čl. 1.2 normy ISO 9001:2008

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.0.2.1 Aplikace - čl. 1.2 normy ISO 9001:2008

Tento článek první kapitoly popisuje možnost použití normy pro všechny organizace bez ohledu na to, jak jsou velké anebo čím se zabývají; a také přípustná možná vyloučení některých požadavků normy, a to následujícím způsobem:

  • Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a jsou aplikovatelné ve všech organizacích bez ohledu na jejich typ, velikost a na poskytované produkty - tzn. že je norma vhodná pro všechny firmy.

  • V případě, že některé požadavky této mezinárodní normy nemohou být aplikovány s ohledem na charakter organizace a její produkt, lze zvážit vyloučení takových požadavků - tzn. že pokud např. firma nepoužívá žádná měřicí zařízení, nemusí se zabývat požadavkem článku 7.6 normy, a přesto může prokázat shodu s požadavky normy jako celku a získat certifikát kvality.

Obecně připadají v úvahu následující vyloučení z kapitoly 7:

Kapitola
normy
ISO 9001
 
Článek  Obsah  Příklady situací, ve kterých lze vyloučit příslušný požadavek normy: 
7.3  Návrh
a vývoj 
Obecně vždy, pokud se organizace návrhem ani vývojem nezabývá, nevyvíjí ani nové výrobky, ani nové služby.
Pozn. 1: Pozor - inovace produktu je ve smyslu této normy považována za návrh!
Pozn. 2: Pozor - pokud organizace zabezpečuje pro svého zákazníka na základě smluvního vztahu např. vypracování projektu, pak i přesto, že k tomu využívá svého subdodavatele, nejde o vyloučení požadavků, ale o externí proces nebo nákup služby! 
7.5.2  Validace
procesů
výroby a
poskytování
služeb 
Vždy, když lze všechny výstupy procesů výroby nebo realizace služeb ověřit následným monitorováním nebo měřením.
Pozn. 1: Lze říci, že buď produkt na konci měříme a/nebo monitorujeme pro ověření, zda je ve shodě s příslušnými požadavky, nebo musíme validovat procesy výroby.
Pozn. 2: Je-li procesem realizace produktu návrh (např. projekční či architektonická kancelář), pak je validace procesů poskytování služeb současně validací návrhu. 
7.5.4  Majetek
zákazníka 
Pokud organizace nenakládá s žádným majetkem svého zákazníka.
Pozn.: Pozor - i data nebo např. logo je majetek zákazníka! 
7.6  Řízení
monitorovacího
a měřicího
zařízení 
Pokud organizace žádné takové zařízení nevlastní ani nepotřebuje.
Pozn.: Pozor - pokud organizace musí měření provádět, ale žádná měřidla nevlastní, protože k tomu využívá svého subdodavatele, nejde o vyloučení požadavků, ale o externí proces nebo nákup! 

Vyloučení požadavků jiných kapitol a článků není přípustné, má-li být systém managementu kvality certifikován. Na druhou stranu, pokud by z nějakého důvodu vedení firmy chtělo využít pouze některá ustanovení normy, a například zavést systém managementu dle normy ISO 9001 pouze pro oblast řízení zdrojů, tak může učinit. Není však možné získat pouze pro tuto část systému managementu certifikát kvality. Jsou-li učiněna vyloučení, může být systém

Nahrávám...
Nahrávám...