dnes je 24.5.2024

Input:

Bezpečnostní moduly

20.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.7
Bezpečnostní moduly

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Splnění požadavků kategorií bezpečnosti řídicích systémů podle ČSN EN 13849-1:2008 pro kategorie 2, 3 a 4 vyžaduje často použití speciálních přístrojů – bezpečnostních modulů. Základním prvkem bezpečnostních modulů jsou relé s nuceným vedením kontaktů, označované jako bezpečnostní relé.

Bezpečnostní moduly jsou logické jednotky určené pro zajištění bezpečnostních funkcí v elektrických řídicích obvodech strojních zařízení. Bezpečnostní moduly jsou elektricky zapojeny mezi řídící přístroje a akční členy bezpečnostních obvodů řídicího systému za účelem zvýšení odolnosti bezpečnostních obvodů vůči závadám.

Propojení prvků uvnitř bezpečnostního modulu zajišťuje kontrolu nejen vnějších obvodů, ke kterým je připojen, ale i kontrolu svých vlastních funkcí. Závada uvnitř bezpečnostního modulu musí být detekována automatickou kontrolou a nesmí být příčinou ztráty bezpečnostní funkce obvodu.

Bezpečnostní moduly obvykle obsahují několik bezpečnostních relé s nuceným vedením kontaktů, které musí odpovídat požadavkům normy ČSN EN 60947-5-1.

Bezpečnostní relé nemají přepínací kontakty, ale používají pouze samostatné kontaktní páry pro pracovní a klidové kontakty. Jednotlivé kontaktní páry jsou navíc umístěny v oddělených komorách krytu.

Bezpečnostní relé jsou vzájemně

Nahrávám...
Nahrávám...