dnes je 14.4.2024

Input:

Bezpečnostní zásady pro elektrické systémy

11.1.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.6
Bezpečnostní zásady pro elektrické systémy

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Seznam základních bezpečnostních zásad

Používání vhodných materiálů a odpovídající výroby

Volba materiálu, výrobních postupů a zpracování s ohledem např. na namáhání, životnost, pružnost, tření, opotřebení, korozi, teplotu, vodivost, dielektrickou pevnost.

Správné dimenzování a tvarování

Uváží se např. namáhání, napětí, únava, drsnost povrchu, tolerance, výroba.

Vhodná volba, kombinace, uspořádání, montáž a instalace

Používají se poznámky výrobce pro aplikaci, např. katalogové listy, instalační instrukce, specifikace, a použijí se dobré technické zkušenosti.

Správné ochranné pospojování

Jedna strana řídicího obvodu, jedna svorka pracovní cívky každého elektromagneticky ovládaného přístroje nebo jedna svorka jiného elektrického přístroje je spojena s ochranným obvodem (vodičem).

Kontrola izolace

Používá se zařízení kontrolující izolaci, které buď indikuje závadu zemního spojení, nebo po závadě zemního spojení automaticky přerušuje obvod.

Používání zásady odpojení energie

Bezpečný stav se získá odpojením všech příslušných zařízení, např. používáním vypínacího kontaktu (NC) pro vstupy (tlačítka a spínače polohy) a zapínacího kontaktu (NO) pro relé.

V některých aplikacích mohou existovat výjimky, např. pokud bude ztrátou dodávky energie vznikat další nebezpečí. K dosažení bezpečného stavu systému mohou být nezbytné funkce časového zpoždění.

Přechodné potlačení špičky napětí

Používají se potlačovací zařízení (RC, dioda, varistor) paralelně se zatížením, ale neparalelně s kontakty (dioda prodlužuje vypínací dobu).

Snížení reakční doby

Minimalizuje se zpoždění v odpojení energie do spínacích součástí.

Kompatibilita

Používají se součásti, které jsou kompatibilní s používaným napětím a proudem.

Odolnost podmínkám prostředí

Zařízení je konstruováno tak, že je schopno pracovat ve všech očekávaných prostředích a ve všech předvídatelných nepříznivých podmínkách, např. teplota, vlhkost, vibrace a elektromagnetické rušení (EMI).

Bezpečné upevnění vstupních přístrojů

Zabezpečí se vstupní přístroje, např. spínače blokování, spínače polohy, koncové spínače, bezdotykové koncové spínače tak, aby poloha, nastavení a spínací tolerance byly zachovány za všech očekávaných podmínek, např. vibrace, normální opotřebení, vnik cizích těles, teplota.

Ochrana proti neočekávanému spuštění

Zamezí se

Nahrávám...
Nahrávám...