dnes je 24.5.2024

Input:

ČSN EN ISO 9000:2006

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1
ČSN EN ISO 9000:2006

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

EN ISO 9000:2005

V dubnu 2006 vydal Český normalizační institut (ČNI) novou verzi mezinárodní normy ISO 9000:2005 (EN ISO 9000:2005) Quality management systems - Fundamentals and vocabulary.

V této mezinárodní normě jsou popsány základy a zásady systémů managementu kvality, které jsou předmětem norem souboru ISO 9000, a jsou definovány související termíny. Tato mezinárodní norma je určena:

  • organizacím, které se snaží získat výhody uplatňováním systému managementu kvality,

  • organizacím, které se snaží získat důvěru, že jejich dodavatelé požadavky na produkty splní,

  • uživatelům produktů,

  • všem, kteří mají zájem na vzájemném pochopení terminologie používané v managementu kvality (např. dodavatelé, zákazníci, kompetentní orgány),

  • všem osobám, jak interním, tak externím vůči organizaci, které posuzují systém managementu kvality nebo provádějí jeho audit z hlediska shody s požadavky ISO 9001 (např. auditoři, kompetentní orgány, certifikační/registrační orgány),

  • všem osobám, jak interním, tak externím vůči organizaci, které poskytují poradenství nebo školení/výcvik týkající se systému managementu kvality, který je vhodný pro tuto organizaci,

  • zpracovatelům souvisejících norem.

ČSN EN ISO 9000:2006

Česká technická norma nese označení ČSN EN ISO 9000:2006 (třídicí znak: 010300) Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník.

V samotném obsahu normy nejsou žádné podstatné změny. Již dříve publikované principy managementu a

Nahrávám...
Nahrávám...