dnes je 16.7.2024

Input:

ČSN EN ISO/IEC 17021:2007

15.10.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2 ČSN EN ISO/IEC 17021:2007

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Dne 1. 3. 2007 byla vydána v ČR prostřednictvím ČNI nová norma ČSN EN ISO/IEC 17021:2007: „Posuzování shody - požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu“ (EN ISO/IEC 17021:2006) jako mezinárodní norma určená pro akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů managementu. Důvodem pro její zpracování a vydání bylo sjednocení požadavků na certifikační orgány, které provádějí posuzování a certifikaci systémů managementu jakosti, systémů environmentálního managementu i dalších.

Hlavní změny v oblasti certifikace

Hlavní změny oproti požadavkům kladeným na certifikační orgány a na proces posuzování (auditu) a certifikace obecně, který se doposud řídil v oblasti systémů managementu jakosti normou ČSN EN 45012:1998, již norma ISO/IEC 17021 v plném rozsahu nahrazuje, jsou následující:

  • U první certifikace podle ISO 9001 bude požadován a prováděn, tak jako tomu bylo dosud např. v případě posuzování systémů environmentálního managementu (EMS), systémů managementu BOZP (OHSAS) nebo systémů managementu bezpečnosti informací (ISMS), dvoustupňový audit.

  • V případech, kdy organizace (myšleno certifikační orgán) provádí posuzování a certifikaci podle obou norem (např. ISO 9001 a ISO 14001), bude možno, vzhledem ke sloučení obou těchto certifikačních orgánů do jednoho, tj. pod jedno osvědčení o akreditaci, vydávat společné certifikáty pod touto jedinou akreditací. Žadatel o certifikaci tak může dostat jeden certifikát podle obou norem, což dříve nebylo možné.

  • Zvláštní pozornost je v této normě zaměřena na tzv. „management nestrannosti“ (viz níže).

  • Nelze certifikovat akreditovaný certifikační orgán jiným akreditovaným certifikačním orgánem (to znamená, že nadále nemůže být akreditovaný certifikační orgán držitelem certifikátu podle ISO 9001).

  • Certifikační orgán naproti tomu dostává možnost uplatňovat zásady podle ISO 9001 ve svém systému.

  • V každém státě existuje pouze jeden akreditační orgán (v ČR Český institut pro akreditaci, o. p. s.).

Po skončení přechodného období, tj. po 15. 9. 2008, mají mít (akreditované) certifikační orgány v ČR své postupy certifikace upraveny v souladu s touto normou, to znamená, že do 15. 9. 2008 musí být uplatňován

Nahrávám...
Nahrávám...