dnes je 24.5.2024

Input:

ČSN OHSAS 18002:2009: Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007

12.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.12
ČSN OHSAS 18002:2009: Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Jak bylo avizováno před časem v čl. 2/2.4 této příručky, po několika etapách posouzení pracovních návrhů, zpracování připomínek, jejich zvážení a zapracování vyšla konečně dlouho očekávaná norma přímo navazující na OHSAS 18001:2007, a to ČSN OHSAS 18002:2009 .

OHSAS 18001:2007

Připomeňme si, že norma OHSAS 18001:2007 vyšla v ČR v loňském roce jako ČSN OHSAS 18001:2008 . Na rozdíl od specifikace OHSAS 18001:1999 (v ČR vydal v roce 1999 Český institut pro akreditaci, o. p. s. - ČIA, a nešlo tehdy o technickou normu; o rok později pak vyšla směrnice OHSAS 18002:2000: Systémy managementu BOZP - směrnice pro zavádění OHSAS 18001) byla již vydána jako česká technická norma popisující požadavky na systém managementu BOZP (SMBOZP) organizace. Tato norma může být použita rovněž jako základ pro účely certifikace.

Přesun od specifikace k normě

Přesto, že posun od specifikace OHSAS 18001:1999 k normě OHSAS 18001:2007 zaznamenal řadu významných změn, které vycházely ze snahy zajistit kompatibilitu s jinými normami pro systémy managementu, z vývoje v oblasti BOZP v praxi a ze zkušeností nabytých používáním specifikace v organizacích, k dispozici byl až dosud pouze původní návod pro implementaci požadavků na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

V roce 2008 vyšla BS OHSAS 18002 a nyní tedy konečně vychází česká norma ČSN OHSAS 18002. Jejím cílem je poskytnout návod při vytváření, implementaci a dalším zlepšování systému managementu BOZP. Norma je plně kompatibilní nejen s požadavky uvedenými v ČSN OHSAS 18001:2008 , ale lze říci, že je plně kompatibilní s normami ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 (o tom ostatně vypovídá už srovnávací tabulka v příloze A), a navazuje také na požadavky právních předpisů platných v ČR. Norma vysvětluje základní principy, vstupy, procesy a výstupy spojené s požadavky OHSAS 18001. Jako směrnice sloužící na podporu pochopení a zavádění OHSAS nestanovuje žádné další požadavky ani povinný postup zavádění a není určena pro účely posuzování shody třetí stranou (tj. pro účely certifikace).

Změny v ČSN OHSAS 18002

OHSAS 18002 oproti předchozí verzi stejně jako v případě 18001 dostává status normy, vydal ji v červenci 2009 jako ČSN OHSAS 18002:2009 (norma je identická s britským standardem BS OHSAS 18002:2008) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Norma OHSAS 18002

Norma OHSAS 18002 obsahuje citace OHSAS 18001 a doplňuje je příslušnými návody ve vazbě na změny v OHSAS 18001:2007. Přidává stejně tak nové články a oproti OHSAS 18002:2000 rozšiřuje v mnoha oblastech návody a doporučení, i když nejde o povinný postup zavádění ČSN OHSAS 18001. Struktura celé normy je přehlednější, neboť komentáře a doporučení k jednotlivým článkům (kapitolám) normy ČSN OHSAS 18001 podává formou shodně očíslovaných podkapitol.

Pro ilustraci uvádíme některá nová doporučení pro implementaci oproti předchozí verzi:

  • Provedení úvodního přezkoumání, jehož účelem je porovnání stávajícího stavu řízení BOZP ve firmě s požadavky OHSAS 18001 včetně plnění příslušných právních a jiných požadavků (analogicky lze poukázat

Nahrávám...
Nahrávám...