dnes je 16.7.2024

Input:

Druhy skladování

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.6 Druhy skladování

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Mezi významná rozhodnutí, která musíme provést v oblasti skladování, patří to, zda budeme využívat veřejná skladovací zařízení (tj. pronájem skladovacích prostor se službami) nebo soukromá zařízení (tj. vlastní zařízení nebo pronájem skladu jako celku). Abychom zvolili správně jak z hlediska nákladů, tak z hlediska úrovně zákaznického servisu, musíme dobře znát výhody či nevýhody jednotlivých alternativ a příslušné finanční dopady.

Veřejné skladování

Výhody, které můžeme získat z využití veřejných skladů ve srovnání s provozem vlastních nebo pronajatých skladů:

Výhody

  • uchování kapitálu,

  • schopnost zvyšovat kapacitu skladování pro pokrytí mimořádných požadavků,

  • snížení rizika,

  • efekty z rozsahu,

  • pružnost,

  • přesné znalosti nákladů na uskladnění a na manipulaci.

Jednou z výhod veřejného skladování je, že nevyžaduje žádné kapitálové investice. Můžeme se tak vyhnout jednak investicím do budov, pozemků a manipulačních zařízení, jednak nákladům spojeným se zahájením provozu, přijetím a školením pracovníků.

Nevýhody vlastních skladů

Pokud náš provoz podléhá jistým sezónním výkyvům, pak veřejné skladování umožňuje, abychom si v dobách zvýšených požadavků na skladování najali dodatečnou skladovací kapacitu. Vlastní sklady mají nevýhodu v tom, že při jejich maximálním využití již skladovací kapacitu nelze rozšířit (alespoň ne v krátkém časovém horizontu). Navíc je dost pravděpodobné, že po určitou dobu budou nevytížené (nebo ne optimálně využité). Vzhledem k tomu, že dochází k častým výkyvům ve stavu zásob v důsledku sezónnosti poptávky nebo výroby, v důsledku různých prodejních akcí nebo jiných faktorů, veřejné skladování nabízí výraznou výhodu v tom, že náklady na uskladnění jsou přímo úměrné objemu uskladněného zboží.

Riziko vlastního skladu

Při realizaci vlastního skladovacího zařízení obvykle předpokládáme, že zařízení bude mít životnost 20 až 40 let. Pokud se rozhodneme investovat do vlastního skladu, bereme tím na sebe riziko, že v důsledku změn v technologii nebo změn v objemech realizovaného obchodu toto zařízení zastará. Pokud budeme využívat veřejných skladů, toto riziko nám nehrozí. V případě potřeby lze přejít na jiné zařízení, a to v relativně krátkém čase.

Rozsah skladování

Veřejné sklady jsou schopny dosahovat efektů nebo úspor, které jsou založené na rozsahu skladování. Zajišťují totiž požadavky více podniků, proto objem skladovacích činností umožňuje efektivně využívat pracovníky. Navíc náklady na výstavbu zařízení nejsou lineární, protože podnik zpravidla zaplatí při výstavbě menšího (soukromého) zařízení relativně více. K dalším úsporám dochází na základě využití dražších, ale efektivnějších manipulačních zařízení a mimo to mohou veřejné sklady nabízet řadu specializovaných služeb.

Konsolidace malých zakázek

Veřejný sklad zpravidla umožňuje i konsolidaci malých zásilek se zásilkami dalších nekonkurujících si firem, které využívají tentýž veřejný sklad. Výsledkem jsou nižší dodací náklady. Zákazníci, kteří si objednané zboží vyzvedávají ve veřejném skladu sami, mají zase výhodu v tom, že získají výrobky od několika dodavatelů (pokud tito dodavatelé používají stejné skladovací zařízení) v rámci jediné zásilky.

Další předností veřejného skladování je pružnost. Při změně podmínek na trhu může být vlastní sklad (nebo dlouhodobě pronajatý sklad) velkou zátěží. Veřejné sklady vyžadují pouze krátkodobé smlouvy, a proto představují také krátkodobý závazek. Veřejný sklad může poskytnout personál potřebný pro zajištění služeb navíc, aniž bychom museli najímat další pracovníky.

Když budeme využívat veřejný sklad, budeme znát přesnou výši nákladů na uskladnění a manipulaci, protože každý měsíc dostaneme fakturu za uvedené služby. Pokud provozujeme vlastní skladová zařízení, máme často problém zjistit přesnou výši fixních a variabilních skladovacích nákladů.

Nevýhody veřejných skladů

S použitím veřejných skladů jsou však spojeny např. i některé nevýhody:

  • komunikační problémy,

  • nedostatečný rozsah služeb a

  • skladový prostor nemusí být vždy k dispozici.

Komunikace může být vážný problém, protože ne všechny počítačové systémy jsou navzájem plně kompatibilní. Majitel skladu nemusí ukázat ochotu přidávat do systému určité komponenty pro jednoho zákazníka. Řada veřejných skladů se zaměřuje na poskytování pouze některých speciálních služeb. Pokud potřebujeme ke své činnosti specifické služby,

Nahrávám...
Nahrávám...