dnes je 16.6.2024

Input:

Environmentální politika

16.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.3.1
Environmentální politika

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů

VZOR: Environmentální politika /rtf/

Naše organizace XYZ usiluje o dosažení pozice spolehlivé a vyhledávané firmy v oblasti ......, která se chová odpovědně k životnímu prostředí a je si vědoma nutnosti zachování trvale udržitelného rozvoje společnosti, jenž současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.

Naším dlouhodobým a trvalým cílem je poskytování kvalitních služeb v oboru......., které budou v plné míře uspokojovat široký okruh našich zákazníků s důrazem na kvalitu odvedených prací, za současného dodržování všech právních a jiných požadavků na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.

S tím vědomím vedení naší organizace vyhlašuje následující politiku v oblasti environmentálního managementu:

Politika a zásady na ochranu životního prostředí:

  • Naším základním závazkem je plnění právních a jiných požadavků z oblasti zajišťování nejen kvality a bezpečnosti práce, ale i ochrany životního prostředí, kterým naše organizace podléhá.

  • Za prioritu považujeme preventivní péči a neustálé zlepšování v oblasti

Nahrávám...
Nahrávám...