dnes je 2.10.2023

Input:

ES prohlášení o shodě

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.2
ES prohlášení o shodě

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

ES prohlášení o shodě

My: údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci – u fyzické osoby jméno a příjmení nebo obchodní firmu a trvalý pobyt nebo adresu místa bydliště nebo místo podnikaní, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo nebo umístění organizační složky

prohlašujeme, že uvedené strojní zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení nařízení vlády a technických norem

 
Název: Linka barvy dvojitá
Typ: LB2
Rok výroby: 2009
Výrobní číslo: 1
Výrobce:

Popis a účel použití:

Výrobní automatická linka je určena k sériové výrobě lamel dřevěných metrů.

Příslušná nařízení vlády:

NV č. 176/2008 Sb. (Směrnice 2006/42/EC)
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

NV č. 17/2003 Sb. (Směrnice 2006/95/ES)
kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

NV č. 616/2006 Sb. (Směrnice 2004/108/ES)
kterým se stanoví technické

Nahrávám...
Nahrávám...