dnes je 19.7.2024

Input:

ISO 9001:2008: Současný stav

15.10.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.5 ISO 9001:2008: Současný stav

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Tvorbu technických norem v oblasti systému managementu jakosti na mezinárodní úrovni zabezpečuje technická komise ISO/TC 176 a její následující subkomise:

  • SC 1: Pojmy a terminologie,

  • SC 2: Systém kvality,

  • SC 3: Podpůrné technologie.

Výsledkem prací subkomisí SC 1 a SC 2 je soubor norem ISO 9000:2000. V návaznosti na tento soubor SC 3 postupně editovala a dále edituje technické normy souboru ISO 10000, které jsou určeny k podpoře zmíněného souboru ISO 9000:2000. V ČR např. vydal ČNI již ČSN ISO 10002:2005: „Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích“; další dvě jsou ve fázi FDIS, a to:

  • ISO 10001: „Quality Management - Customer satisfaction - Guidelines on codes of conduct for organizations“ (Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro kodex chování organizace),

  • ISO 10003: „Quality Management - Customer satisfaction - Guidelines for dispute resolution external to organizations“ (Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro řešení sporů mimo organizaci).

Až dosud zhruba v intervalu 7 let vycházely revize, jak je možno vidět i na vývoji norem ISO 9000:

  • v roce 1987 1. vydání,

  • v roce 1994 1. revize,

  • v roce 2000 2. revize,

  • v roce 2008 plánovaná 3. revize.

S ohledem na stále častěji využívaný model tzv. integrovaného systému managementu s použitím prvků (principů) norem ISO 9001 v kombinaci např. s požadavky na ochranu životního prostředí podle ISO 14001 je již dlouhodobě zvažován záměr, aby nadále vycházely revize ISO 14001 a ISO 9001 současně (poslední revize ISO 14001 přitom byla vydána v

Nahrávám...
Nahrávám...