dnes je 23.7.2024

Input:

ISO a ESG, aneb jak využít ISO normy při zavádění ESG reportingu?

14.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.150 ISO a ESG, aneb jak využít ISO normy při zavádění ESG reportingu?

Ing. Pavla Blackmore

Úvodem – co jsou ISO normy?

ISO normy jsou předpokladem, prevencí a možností nastavit systém řízení organizace systematicky, efektivně a funkčně. Také přinášejí zlepšování výkonnosti, řízení rizik do všech procesů a vedou nás k systematické práci s mnoha principy a tím nás vedou k novým příležitostem. Výsledkem implementace norem je efektivní produkt, nebo služba, které vychází z procesů, které jsou dobře nastaveny a jsou transparentní a odráží respektování standardů kvality.

ESG reporting stručně

  • - ESG je zkratka pro Environment, Social a Governance (environmentální, sociální a správní) faktory, které jsou důležité z pohledu udržitelnosti v rámci investičního rozhodování.
  • - ESG je rámec, který pomáhá zúčastněným stranám pochopit, jak organizace řeší rizika a příležitosti, ale i dopady na své okolí v souvislosti s environmentálními, sociálními a správními kritérii.
  • - ESG a nefinanční reporting není žádná novinka. Možná, že se ve vaší organizaci jednotlivým ESG pilířům již částečně věnujete. Pokud se na ně totiž podíváme z pohledu ISO standardů a dalších nástrojů, je to pravděpodobné.
  • - ESG zahrnuje širokou škálu témat, která se týkají udržitelnosti organizace v širším smyslu.

Vraťme se zpět k ISO normám a souvislosti s ESG

ISO standardy hrají důležitou roli v procesu sbírání nefinančních dat a celkového zajišťování jednotlivých pilířů ESG.

ISO standardy jsou souborem požadavků, které vedou organizaci směrem k dosahování výsledků, prostřednictvím stanovení politik, cílů a KPI a prostřednictvím PDCA a neustálého zlepšování.

ESG reporting vyžaduje reportovat kritéria v oblasti E-S-G a současně navádí k nejlepší cestě, tzv. best practice a především k udržitelnosti všech činností a aspektů organizace.

Představme si společnost, která má zavedené standardy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001. Dále můžeme vzít společnost se standardy ISO 45001, ISO 37001 a ISO 27001. Obě tyto společnosti mají díky ISO normám částečný přesah do všech pilířů ESG.

Nahrávám...
Nahrávám...