dnes je 26.5.2024

Input:

Jak prokazovat, že bylo dosaženo požadavků

17.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.5.1.2
Jak prokazovat, že bylo dosaženo požadavků

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Ke každé specifikaci existují dva prvky:

  1. požadavky na spolehlivost a

  2. prostředky,

pomocí kterých dodavatel musí prokázat zákazníkovi splnění požadavků. To znamená, že dodavatel musí zákazníkovi poskytnout dostatečný důkaz o tom, že systém splňuje dané požadavky, aby zákazník získal důvěru, kterou potřebuje, aby zaplatil dohodnutou cenu. Poskytnutí dodatečného důkazu stojí peníze a je jedním z prvků vyšších nákladů u systémů s vyšší bezporuchovostí, ale bez těchto činností je možné, že systém nesplní dané požadavky.

Existují dva hlavní prvky:

  1. ověřování a

  2. validace.

Ověřování

Ověřování je proces poskytování důkazů, že systém v jakékoli etapě životního cyklu splňuje požadavky z předchozí etapy (etap) životního cyklu.

Validace

Validace je proces poskytování důkazů, že systém splňuje skutečné požadavky, které se ne vždy mohou vyskytnout v psané specifikaci. Oba prvky jsou zásadně důležité.

Úroveň ověřování a validace požadovaná zákazníkem závisí na důvěře, kterou potřebuje zákazník, aby uvěřil, že systém dosáhne specifikované úrovně spolehlivosti. Je-li zákazník ochoten udržovat systém, když bude mít v průběhu používání poruchu, pak může být přijatelná nižší úroveň důkazů a tím i důvěry v dosaženou spolehlivost. Je to tím, že poskytnutí důkazů stojí peníze, a je tedy možné, že zákazník bude ochoten přijmout riziko s tím, že systém nebude fungovat tak, jak bylo požadováno. Při specifikování požadavků na ověřování a validaci si zákazník bude muset uvážlivě rozhodnout, která rizika jsou pro něho přijatelná.

Smlouva

Aby byly činnosti při ověřování a validaci efektivní, musí být plánované a systematické. To vyžaduje, aby dodavatel stanovil tyto činnosti předem a obdržel souhlas od zákazníka, často prostřednictvím smlouvy. V požadavcích na spolehlivost by se měly zohlednit různé faktory, jež mohou ovlivnit výdaje spojené s ověřováním a validací spolehlivosti. Mezi tyto faktory se zahrnuje očekávaná doba technického života a likvidace nebo recyklace systému.

Postupné poskytování ověřování a validace

Kvůli dlouhé dodací lhůtě mohou být činnosti plánovány mnoho let před dokončením a v závislosti na smluvních termínech je možné, že nad nimi bude mít zákazník až do konce projektu malou kontrolu. Jedním ze způsobů, jak omezit projektové riziko dodavatele i odběratele, že systém nebude schopen prokázat požadovanou úroveň důkazů, může být postupné poskytování ověřování a validace. To znamená, že se tyto činnosti plánují po dobu celého životního cyklu a výsledky se zákazníkovi poskytují v rozhodovacích bodech (milnících) projektu. Tímto způsobem si zákazník buduje důvěru v systém během celého projektu a riziko, že úroveň ověřování bude nepřiměřená, se značně snižuje.

Metoda bezporuchovosti a udržovatelnosti

Jedním z modelů, který dodavatel používá k poskytování důkazů o tom, že systém splnil požadavky dané zákazníkem, je případ bezporuchovosti a udržovatelnosti (obvykle známý jako RM Case). Metoda případu bezporuchovosti a udržovatelnosti poskytuje logický a ověřitelný argument, že systém splnil požadavky, což je souhrnně dokumentováno v rozhodovacích bodech projektu ve zprávě RM Case. RM Case se obvykle používá k tomu, aby poskytla postupně získané důkazy, a bývá vydána v řadě rozhodovacích bodů projektu.

Ověřování a validace zahrnují řadu činností, jež jsou navrženy za účelem poskytnutí důkazů, že systém plní požadavky na spolehlivost. Tyto činnosti lze vykonávat pomocí různých technik, které mají stejný nebo podobný celkový cíl, k jehož dosažení se však používají různé metody. Volba techniky závisí na řadě faktorů - viz předcházející kapitoly.

Nahrávám...
Nahrávám...