dnes je 13.6.2024

Input:

Jak se vypořádat s obtížným chováním

15.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.123.25.6
Jak se vypořádat s obtížným chováním

Ing. Pavla Blackmore

Několik jednoduchých (ale ne snadných) zásad, jak se vypořádat s obtížným chováním

Využívejte konflikt jako přirozený zdroj. Lidé, kteří spolu pracují, mají různé názory a bylo by nepřirozené, kdyby se čas od času neshodli. Vzniklý konflikt může být prvním krokem na cestě ke zlepšení komunikace, vyřešení problému, a dokonce i k budování důvěry a spolupráce. Vyhýbání se konfliktům nebo jejich skrývání může být na pracovišti mnohem škodlivější než se jim postavit čelem a vhodně je řešit. Můžete dokonce najít onen pověstný stříbrný okraj v temném mraku.

Nereagujte. Dejte si čas na vychladnutí a shromáždění emocí. Nejpřirozenější je při setkání s obtížnou osobou nebo situací reagovat. Dejte si čas na rozmyšlenou a zůstaňte soustředění na identifikaci skutečných potřeb a zájmů druhé osoby i sebe sama. Velmi pomáhá hluboké dýchání a počítání do deseti.

Vypořádejte se s pocity. Pomáhat druhé osobě identifikovat nebo uznat její pocity obvykle snižuje intenzitu těchto pocitů a umožňuje jí soustředit se na základní problémy. Tím, že jste podpořili a umožnili vyjádření negativních pocitů bez obav z odvety nebo trestu, jste zvýšili pravděpodobnost, že vaše podobné emocionální projevy budou lépe přijaty.

Zaměřte se na problém, ne na osobu. Objektivně sledujte problém a odpoutejte se od jakýchkoli pocitů vůči osobě, která jej prezentuje. Snažte se pochopit, co je skutečným problémem, a vytvářet možnosti jeho řešení. Neútočte na druhou osobu a snažte se vidět situaci z jejího úhlu pohledu. Pokud si vytvoříte domněnky o jejím chování, ověřte si je dotazem nebo zopakujte, co jste si mysleli, že jste slyšeli. Projevujte respekt, snažte se nepřerušovat a nepoužívejte nepřátelská slova, která rozněcují.

Praktikujte přímou komunikaci. Mluvte přímo s druhou stranou. Používejte věty “já“ a jasně vyjadřujte body shody, cíle a potřeby. Používejte řeč těla k vyjádření podpory a pozornosti. Pokládejte otázky, abyste si ujasnili a parafrázovali, co se vám druhá osoba snaží sdělit. Pokládejte otázky

Nahrávám...
Nahrávám...