dnes je 13.6.2024

Input:

Jednotný vnitřní trh Evropské unie

13.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

19.4.1
Jednotný vnitřní trh Evropské unie

Ing. Jaroslav Rajlich

První záměr týkající se vytvoření vnitřního plně integrovaného evropského trhu se objevil už v Římské smlouvě o založení EHS z roku 1957, kde bylo mimo jiné uvedeno "vytvořit vnitřní trh charakterizovaný zrušením překážek volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu mezi členskými zeměmi“. Tento úkol se však v praxi ukázal jako neobyčejně složitý. I když v šedesátých letech bylo oznámeno vybudování celní unie a společného trhu, zůstalo nadále mezi členskými zeměmi mnoho bariér. Z důvodů celních, daňových, bezpečnostních, zdravotních a dalších byl i nadále na hranicích mezi jednotlivými státy kontrolován pohyb zboží. Rozsáhlý vnitřní trh byl nadále rozdroben existencí odlišných technických norem a systémů povinného zkoušení a certifikace v jednotlivých zemích a rovněž volný pohyb osob byl omezován nejednotnými požadavky na jejich odbornou kvalifikaci. Volný pohyb služeb se v tomto období vůbec nedotkl klíčových oblastí (např. bankovnictví a pojišťovnictví) a volnému pohybu kapitálu bránila existence kapitálových kontrol v jednotlivých státech. Tak bylo koncem šedesátých let dosaženo pouze vybudování celní unie, zatímco vnitřní trh zůstával roztříštěn a oddělen hranicemi členských států.

To oslabovalo konkurenci, zpomalovalo zavádění vědecko-technických inovací a brzdilo modernizaci ekonomiky členských zemí a ve svých důsledcích i oslabovalo pozici EU ve světě. Proto bylo dohodnuto urychleně dokončit vnitřní trh vytvořením prostoru bez vnitřních hranic. V té době však ještě zůstávaly mezi členskými zeměmi EU mnohé bariéry.

V rámci úsilí dokončit vybudování vnitřního trhu (CEM = Common European Market) a

Nahrávám...
Nahrávám...