dnes je 13.6.2024

Input:

Komentář k novele nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

14.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.13.1
Komentář k novele nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek, Ing. Jiří Horák, Miloš Polák

Předmět novelizace

Předmětem novelizace nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení je především zapracování změny Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/127/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 2006/42/ES, pokud jde o strojní zařízení pro aplikaci pesticidů.“ Tato směrnice doplňuje a mění Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES.

Směrnice 2006/42/ES

Vzhledem k tomu, že používání pesticidů je považováno za hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí, byla přijata Komise strategie zaměřená na snižování rizik pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucích z používání pesticidů. Návrh, konstrukce a údržba strojních zařízení pro aplikaci pesticidů hrají významnou úlohu při snižování nepříznivých účinků pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí. Rámcová směrnice zavádí požadavek, aby byla u zařízení pro aplikaci pesticidů, která jsou již profesionálně užívána, prováděna kontrola a údržba. Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti osob a případně domácích zvířat a majetku jsou již zahrnuty do směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních. Proto je vhodné, aby byly do směrnice 2006/42/ES zahrnuty i základní požadavky na

Nahrávám...
Nahrávám...