dnes je 19.7.2024

Input:

Logistické řetězce

11.1.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5 Logistické řetězce

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Jedním z primárních úkolů při vytváření podnikové logistické strategie je návrh a následná implementace vhodných logistických distribučních řetězců. Je to dáno především tím, že základním úkolem logistiky je zabezpečování materiálových toků, představujících pohyb materiálu od dodavatelů přes výrobní podniky k odběratelům. Významnou úlohu zde má informační zabezpečení všech materiálových toků, trvalé monitorování průběhu logistického řetězce za účelem dosahování jeho harmonického průběhu - účinný systém řízení dosahující kvality ve všech aktivitách logistického řetězce.

Významným předpokladem aplikování logistiky je existence nebo vybudování výkonné logistické infrastruktury, ke které se řadí i tvorba kanálů, tj. cest, pro tok výrobků a informací. Právě zde v organizaci toku výrobků lze najít nejzranitelnější bod funkce distribuční logistiky. Podmínkou úspěchu podniku je přiblížit se potenciálnímu zákazníkovi ať už přímo, nebo nepřímo. O zpřístupnění zboží konečnému uživateli se snaží distribuční kanály. Distribuční kanál se skládá jak z jednotlivých osob, tak i celých rozsáhlých firem.

Umožňuje tok zboží od výrobce pomocí zprostředkovatelů až k zákazníkovi. Minimalizace prodejních kontaktů, které jsou nezbytné k dosažení cílového chování na trhu, a tedy dosažení větší efektivnosti prodeje zabezpečují obyčejně zprostředkovatelé. Mají různé označení a provádějí různé funkce. Typy zprostředkovatelů jsou:

 • prostředník,

 • agent,

 • broker,

 • velkoobchodník,

 • maloobchodník,

 • distributor,

 • dealer.

Marketingové distribuční kanály pro spotřební zboží a služby

Někteří odběratelé nakupují zboží od prodejce, skladují ho a pak znovu prodávají. Jiní reprezentují prodejce a snaží se pro něj získat co nejvíce kupujících (agent, broker). Můžeme rozeznat různé typy distribučních kanálů. Je to např.:

 • A kanál (výrobce - spotřebitel),

 • B kanál (výrobce - maloobchod - spotřebitel),

 • C kanál (výrobce - velkoobchod - maloobchod - spotřebitel),

 • D kanál (výrobce - agent/broker - velkoobchod - maloobchod - spotřebitel).

Z jednotlivých kanálů je patrný i počet článků v distribučním řetězci, tj. počet zprostředkovatelů. Kanál A je přímý kanál neboli přímý prodej, kdy výrobce a spotřebitel jednají mezi sebou. Další tři kanály jsou nepřímé a mezi výrobcem a kupujícím je jeden nebo více zprostředkovatelů. Ti provádějí následující funkce. Transakční nákup (nákup pro další prodej), logistické funkce (třídění, skladování, doprava) a pomocné funkce (známkování zboží, poskytování úvěrů, přebírání a vyhodnocování informací, poradenská služba apod.).

Distribuční kanály představují fyzický přísun zboží, tvoří tu část logistiky, kde není možné předem stanovit parametry jako celkové finanční náklady, časovou náročnost apod. Zde proto klademe velký důraz především na oblast služeb, připravenost k realizaci dodávky, spolehlivost při dodávce, čas dodávky a pružnost. Pro snížení rizikových faktorů v oblasti distribučního toku zboží byly vyvinuty teorie organizace toku, které představují metody pro výběr místa, plánování dopravy apod. Trh je především stochastickým prostředím, a nelze tedy jednoznačně určit všechny údaje, které jsou potřebné. Nemůžeme tedy logistický proces zvládat absolutně a efektivnost distribuční logistiky se velmi často určuje dodatečně - ex post.

Kanál A představuje přímý kanál. Výrobce a spotřebitel jednají mezi sebou. Existuje zde přímý prodej. Realizuje jej např. zemědělec prodávající přímo na trhu nebo výrobce dodávající zboží do domu (pekárna, zásilkový prodej apod.). Všechny funkce zprostředkovatele v tomto případě zastává sám výrobce.

Kanál B, ve kterém figuruje maloobchod, se využívá především tehdy, je-li maloobchod dostatečně velký a může od výrobce nakupovat ve velkém množství (obchodní domy, supermarkety) nebo by náklady na zařazení velkoobchodu byly příliš vysoké (prodej automobilů).

Kanál C přidává velkoobchod a je typický zejména pro zboží nakupované za nižší ceny, v menším množství, tj. zboží časté spotřeby, jako např. cukrovinky, konfekce, potraviny, trvanlivé pečivo atd. Výrobce prodává velkoobchodu zboží ve větším množství, obyčejně se slevou za odebrané množství. Velkoobchod ve svých skladech připravuje sortimentní

Nahrávám...
Nahrávám...