dnes je 20.7.2024

Input:

Logistický controlling

22.1.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.6 Logistický controlling

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Výstavbou komplexní soustavy kalkulace nákladů, systému logistických ukazatelů i výkonů je možno dosáhnout vysoce aktuálního způsobu fungování logistických jevů a procesů. Kromě toho se dosahuje explicitního vyjádření kauzálního vztahu (příčin a následků mezi náklady a výkony). To předpokládá přesnou definici referenčních veličin výkonů a jejich základ tvořících relací vstup/výstup (input/out).

Úkoly controllerů logistiky

Konkrétní těžiště controllingu je rozhodujícím způsobem ovlivňováno oborem činnosti, sledovanou politikou podniku a z toho odvozenými faktory úspěšnosti. S podnikově-politickým rozhodováním jsou spojeny záměry ve vztahu ke kapacitám, výkonům služeb, fixním nákladům a rozpočtům, které mají být optimalizovány právě controllingem logistiky. Úkoly controllerů logistiky se vztahují na formování informačního managementu logistiky, spolupůsobení při logistickém plánování a provádění logistické kontroly.

Úkoly logistického controllingu
 1. Vytvoření logistického informačního managementu

  • Vývoj logistického informačního systému.

  • Analýza a interpretace stávajících informací z pohledu logistických cílů.

  • Koordinace informačních potřeb a použití informací v logistice (odstranění čísel).

  • Zprostředkování informací na funkční místa logistického úseku a na ostatní útvary v podniku, jakož i na externí uživatele.

 2. Vliv na tvorbu logistického plánu

  • Zajištění jednotného, formalizovaného systému logistického plánování.

  • Zpracování výsledků analýz pro stanovení cílů logistické politiky.

  • Koordinace procesu tvorby cílů v oblasti podnikové logistiky.

  • Prověření premis plánů a plánů z hlediska shody s danými cíli.

  • Vypracování optimálních a logistických plánů.

  • Další vývoj metod logistického plánování, zejména pokud jde o plánování podpořené počítačem.

 3. Provádění logistické kontroly

  • Určení skutečného stavu ukazatelů.

  • Určení stupně dosažení cíle na základě interního podnikového porovnání, jako je porovnání plánu a skutečnosti, porovnání oddělení a porovnání časových řad.

  • Analýza příčin odchylek.

  • Rozpracování návrhů pro korekturní opatření.

  • Provedení externího podnikového porovnání.

Průběh procesu controllingu logistiky probíhá v zásadě v šesti controllingových krocích. Pro každý postup jsou k dispozici odpovídající nástroje.

Controllingové postupy

Controllingové postupy:

1. krok: Stanovení cílů

Aby mohly zadané cíle působit svými účinky jako nástroj controllingu, musí být operativní, realistické a kvantifikovatelné. Pro popsání cílů je nezbytné zadat a vymezit

 • obsah cílů (velikost a zaměření cíle),

 • rozsah cílů (cílový bod a

Nahrávám...
Nahrávám...